Anläggningsbidrag - Allmänna arvsfonden

Arvsfonden ger stöd till nyskapande verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För lokal- och anläggningsstöd bedömer vi nyskapande utifrån vad som redan finns på orten.

När det gäller just konstgräs har vi utarbetat en praxis som innebär att en förening som idag enbart har tillgång till naturgräs har möjlighet att få stöd från Arvsfonden, eftersom vi anser att en konstgräsplan då förlänger säsongen så pass mycket att det kan ses som nyskapande.

Om det redan finns en konstgräsplan och föreningen behöver en till, tex pga ökat medlemsantal, beviljas alltså inte bidrag. Det samma gäller om det redan finns en grusplan. Finns det redan en grusplan har vi tagit ställning till att skillnaden i hur föreningen kan bedriva sin verksamhet på grusplanen gentemot en ny konstgräsplan är för liten för att ses som nyskapande.

Vi gör en bedömning från fall till fall där vi även väger in våra övriga kriterier, tex målgruppens delaktighet i projektet. Titta gärna på vår hemsida där det finns mer information om vem som kan söka och till vad:

Allmänna Arvsfondens hemsida

Kontaktperson Allmänna Arvsfonden
Maria Gasch, handläggare
Arvsfondsdelegationens kansli
Birger Jarlsgatan 16
Box 2218, 103 15 Stockholm
tel. 08-700 06 08
maria.gasch@arvsfonden.se