Utbildning/fortbildning 2018

11 mot 11 Fortbildning
Inbjudan kommer att skickas till de domare som gått 11 mot 11 fortbildning eller 11 mot 11 Grundutbildning 2017.
Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m slutet av vecka 49).

11 mot 11 Grundutbildning
Kursen är till för de som är födda 2002 eller tidigare. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket, genomföra en löptest och bör ha genomfört 7 mot 7 grundutbildning eller ha mångårig fotbollsbakgrund.
Introduktionssamtal med anmälda deltagre kan förekomma för att säkerhetsställa ovanstående krav.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr om slutet av vecka 49).

7 mot 7 Fortbildning
Kursen är till för de som gått 7 mot 7 grundutbildning 2017.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m slutet av vecka 49).

7 mot 7 Grundutbildning
Kursen är till för nybörjare födda 2004 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m slutet av vecka 49).

Har du några frågor gällande domarutbildningar går det bra att höra av sig till DFF:s kansli, 023-454 70, dff@dalaidrotten.se