Utbildning/fortbildning 2020

Fortbildning 11 mot 11 och 9 mot 9 
Inbjudan kommer att skickas till de domare som gått 11 mot 11 fortbildning eller 11 mot 11 Grundutbildning 2019.
Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m mitten av vecka 50 ).

Grundutbildning 11 mot 11 och 9 mot 9
Kursen är till för de som genomfört Grundutbildning 7 mot 7 domare tidigare eller ha mångårig fotbollsbakgrund samt vara född 2004 tidigare.

Om du inte har fotbollserfarenhet ska du vara född 2002 eller tidigare.

Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket samt delta i intruduktionssamtal före ev. kurs.

Introduktionssamtal med anmälda deltagare förekommer inför kurserna.

För att vara godkänd och få döma 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll fodras 100 % närvaro på kursen, genomförd löptest, genomförd praktik, godkänt regelprov och betald kursavgift.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr om mitten av vecka 50).

Fortbildning 7 mot 7 och 5 mot 5
Kursen är till för de som gått 7 mot 7 grundutbildning eller 7 mot 7 fortbildning 2019.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m mitten av vecka 50).

Grundutbildning 7 mot 7 och 5 mot 5
Kursen är till för nybörjare födda 2006 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m mitten av vecka 50).

Har du några frågor gällande domarutbildningar går det bra att höra av sig till DFF:s kansli, 023-454 70, dff@dalaidrotten.se