Utbildning/ Fortbildning 2017

Steg 1 Fortbildning
Inbjudan kommer att skickas till de domare som gått fortbildningen eller Steg 1 Grundutbildning 2017.
Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (fr o m slutet av vecka 50).

Steg 1 Grundutbildning
Kursen är till för de som är födda 2001 eller tidigare. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket, genomföra en löptest och bör ha genomfört 7-manna grundutbildning eller ha mångårig fotbollsbakgrund.
Introduktionssamtal med anmälda deltagre kan förekomma för att säkerhetsställa ovanstående krav.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (mitten av vecka 50).

7-manna Fortbildning
Kursen är till för de som gått 7-manna grundutbildning 2016.

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (mitten av vecka 50).

7-manna Grundutbildning
Kursen är till för nybörjare födda 2003 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Anmälan sker genom menyn till vänster "Anmälan till domarkurser" eller via föreningsinloggningen (mitten av vecka 50).

Har du några frågor gällande domarutbildningar går det bra att höra av sig till DFF:s kansli, 023-454 70, dff@dalaidrotten.se