Resekostnadsfördelning 2020

Precis som tidigare år kommer vi även denna säsong att fördela resekostnaderna för domare i Division 4-7 Herrar och Division 3-4 Damer.

Hemmalaget betalar vid varje match domarersättning, dvs arvode, reseersättning och i förekommande fall även restidsersättning till både domare och assisterande domare.

Efter spelårets slut redovisar sedan varje förening vilka reseersättningar och restidsersättning man betalt ut.

Dalarnas FF räknar sedan ut en medelkostnad per förening i Division 4 Herrar, en medelkostnad per förening i Division 5 Herrar, en medelkostnad per förening i Division 6 Herrar (båda grupperna tillsammans), en medelkostnad per förening i Division 7 Herrar (alla grupperna tillsammans), en medelkostnad för Division 3 Damer och en medelkostnad för Division 4 Damer (båda grupperna tillsammans). Därefter sker en utjämning mellan föreningarna i respektive division.

De föreningar som betalt ut mer än medelkostnaden får tillbaka pengar medan de föreningar som betalt mindre än medelkostnaden i gengäld blir fakturerade mellanskillnaden. Fördelning av resekostnaderna gäller seriematcher och inte eventuella kvalmatcher som spelas efter seriernas slut.

Redovisning av respektive förenings domarkostnader för seriespelet skall vara Dalarnas FF:s kansli tillhanda senast 2020-10-11. Slutlig fördelning kommer att genomföras så snart samtliga föreningar redovisat sina kostnader.

Detta är sista året redovisning sker på detta sätt. Från och med 2021 sker detta med en funktion i Digitalt domarvode.