Utbildningsstege - Domare 2018

Börja döma inför 2018
När en blivande domare skall gå sin första utbildning kan han eller hon välja mellan 7 mot 7 Ungdomsdomarutbildning och 11 mot 11 grundutbildning. Både 7 mot 7 Ungdomsdomarutbildning och 11 mot 11 grundutbildning arrangeras i Dalarnas FF:s regi.

Nästa steg
Efter att ha genomfört 7 mot 7 ungdomsdomarutbldning och 11 mot 11 grundutbildning kan du läsa här nedanför om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering
Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå (= behörighet), men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det (= klassificering). Hurvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning, samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Dalarnas FF:s Domarutskott (DFF:s DU).

Ungdomsdomarutbildning:
Krav på förkunskaper:
Inga krav på förkunskaper.
En nedre åldersgräns finns för att gå 11 mot 11 grund, född 2002 eller tidigare.
För att gå 7 mot 7 grund, född 2004 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.

11 mot 11 grund: Ger behörighet att döma ungdomsfotboll, 7-, 9- och 11 mot 11.

7 mot 7 grundutbildning och 7 mot 7 fortbildning: Ger behörighet att döma 7 mot 7 fotboll.

11 mot 11 fortbildning, Steg 1:
Krav på förkunskaper:
Ska ha genomgått 11 mot 11 grundutbildning.

Ger behörighet för: Att döma ungdomsfotboll samt efter klassificering döma högst division 6 herrar och division 3 damer samt att vara assisterande domare i högst division 4 herrar och division 2 damer.

Steg 2:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av DFF:s DU.

Ger behörighet för: Att döma högst division 4 herrar respektive division 1 damer, samt att vara assisterande domare i i högst division 2 herrar respektive Elitettan.

Steg 3:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av DFF:s DU och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst division 2 herrar respektive Elitettan, samt att vara aissiterande domare i högst division 1 herrar respektive Damallsvenskan.

Steg 4:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörghet för: Att döma högst division 1 herrar respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 3, samt vara klassificerad som regiondomare och bedömts lämplig av Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts lämplig av coachen i div. 1 och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst internationella matcher.