RF:s kompensationsstöd till föreningar - ansökan är öppen!

Från och med i dag (15 oktober) till den 26 oktober (till klockan 12.00) är ansökan öppen för alla SvFF:s föreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 juli till 30 september. Riksidrottsförbundet, RF, ansvarar och administrerar ansökningarna som görs under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Se till att göra ansökan så snart som möjligt.

Mellan den 15 oktober och den 26 oktober (till klockan 12.00) är ansökan öppen för alla SvFF:s föreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 juli till 30 september. Riksidrottsförbundet, RF, ansvarar och administrerar ansökningarna som görs under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline.
Regeringens krispaket till föreningarna - på grund av Coronapandemin - uppgår till en miljard kronor och kommer att delas ut under två tidsperioder, kvartal 3 och kvartal 4.

Ansökan för den första perioden för kvartal 3, som sträcker sig mellan 1 juli och 30 september, är öppen mellan 15-26 oktober (till klockan 12.00) och görs under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Stödet är till för alla föreningars överlevnad under den tuffa tiden som pandemin har inneburit. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är dessutom prioriterat av RF.

Läs RF:s dokument inför ansökan

Mer om vad man kan och inte kan ansöka om stöd för, vilken redovisning som krävs samt hur de prioriterar fördelningen av stödpengarna i länkarna nedan:

Hjälp med ansökan

RF sköter om och administrerar ansökan. Det är även RF som sedan fördelar det ekonomiska stödet till alla föreningar. Därför erbjuder RF flera hjälpinsatser inför och till föreningarnas ansökan. Främst via RF-SISU:s distrikt och deras idrottskonsulenter.

Digitala informationsträffar för ansökan med RF-SISU Dalarna:

  • 13 okt kl 18.00-19.00
  • 15 okt kl 18.00-19.00
  • 21 okt kl 12.00-13.00

Anmälan till kurserna görs här.

Kontakt RF-SISU Dalarna

Mejladress till deras växel för att få kontakt med rätt idrottskonsulent som kan svara på frågor: dalarna@rfsisu.se

Förutom via RF-SISU distrikt kan man som förening även kontakta RF för frågor kring ansökan via mejladressen: kompensation@rfsisu.se

Frågor och svar om ansökan från RF

Andra fotbollsrelaterade frågor kring stödet kan skickas till SvFF på mejladressen: kompensationsstod@svenskfotboll.se

Samlad information från SvFF om Kompensationsstöd IF

Här kan du se RF:s instruktionsvideo hur du går till väga för att söka stöd: