Uppdaterade riktlinjer

Mot bakgrund av införda regionala restriktioner och polisens tillämpningsanvisningar för det nya publikundantaget har SvFF uppdaterat sina rådande riktlinjer.

Den senast föregående uppdateringen av SvFF:s riktlinjer gjordes 6 oktober. Sedan dess har ett antal saker skett som påkallat en uppdatering. En sådan omständighet är regeringens beslut att från 1 november öppna upp för en sittande publik på upp till 300 personer. En annan är den senaste tidens utveckling där skärpta allmänna råd tillkännagivits regionalt.

Sammanfattningsvis innehåller uppdateringarna:

  • Ett tydliggörande att förbund och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens regionala restriktioner i förekommande fall.
  • Beskrivning av det nya publikundantaget med möjlighet att bjuda in 300 i sittande publik från 1 november. (OBS! varje förening bestämmer själv om undantaget ska användas, förutsatt att villkoren kan uppfyllas).
  • att särskild skrivning 70+ tas bort

OBS! Notera att länsstyrelserna i regioner med skärpta allmänna råd har beslutat att hålla fast vid ett publiktak på max 50 personer.

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Läs mer på Svenska Fotbollförbundet hemsida.