Zonträningar blir Öppen träning 9 mot 9

Som ett led i att förstärka vårt arbete med SvFF:s spelarutbildningsplan och de nya nationella spelformerna byter vi nu namn och förtydligar innehållet på den öppna verksamheten för flickor och pojkar som fyller 14 år. Anmälan till vårens tillfällen är öppen.

Öppen träning 9 mot 9 erbjuds vid 5 tillfällen på 5 olika orter för de som fyller 14. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.
Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och assisterande förbundskaptener tillsammans med föreningstränare.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Ekonomi:
Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.
Anmälan till vårens öppna träningar är öppen, anmälan till höstens öppna träningar öppnas inom kort.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2020.

Tränarfortbildning:
I samband med samtliga av vårens öppna träningar för flickor och pojkar 14-17 år erbjuder vi fortbildningstillfällen för intresserade föreningstränare. I svensk fotbolls arbete med Spelarutbildning - en helhet är ambitionen att distriktsförbundens öppna verksamhet för spelare även ska rikta sig mot föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda både spelare och ledare ett träningstillfälle som kan inspirera till vidare utveckling i den egna föreningsmiljön där spelare och ledare är verksamma den mesta tiden.

Anmälan (öppnar 1 april):
Föreningen anmäler sina tränare till fortbildningen på den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina tränare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Ekonomi:
Under våren 2020 erhåller förening som har spelare och tränare på fortbildningstillfället ett projektstöd på 400 kronor. Projektstöd betalas ut i juni.

För frågor om projektsstöd (fd. idrottslyft) kontaktar du Linus Bolin på telefon 023-454 76 eller via E-post; linus.bolin@dalaidrotten.se

För frågor om Öppen träning 9 mot 9 eller om tränarfortbildningarna kontaktar du Bengt Ottosson på telefon 023-454 72 eller via E-post; bengt.ottosson@dalaidrotten.se