Uppdaterad: Riktlinjer med anledning av Coronautbrottet

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Tränar- och domarkurser, öppna träningar, distriktslagssamlingar och föreningsträffar ställs in tom 15 april.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Alla vi som tillsammans är svensk fotboll har också ett ansvar att upprätthålla och fortsätta att driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. Vår bedömning just nu är att det fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå. Däremot avråder vi från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras.

För föreningar i Dalarna gäller

Matcher

 • Matcher kan genomföras som planerat
 • Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare. Utan publik betyder i de aktuella fallen att funktionärer samt företrädare för myndigheter och media kommer att tillåtas närvara.
 • Handhälsning genomförs inte för att motverka smittspridning

Tänk också på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens aktiviteter eller matcher. Förening bör överväga att inte delta i matcher som innebär utlandsresor eller längre resor inom landet. Föreningar bör följa UD:s råd, se https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Det är viktigt att att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen. Förening bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten kommer med förändrade rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Förening bör överväga att inte delta i samlingar som innebär utlandsresor eller längre resor inom landet.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, konferenser, föreningsträffar m.m.)
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens.

Följande kurser och träffar tom 15 april är inställda/uppskjuta. Nytt datum meddela senare

 • Tränarutbildning C i Borlänge 14 mars
 • Domarutbildning 7 mot 7 Grund i Borlänge 14 mars
 • Kansliträff i Falun 18 mars
 • Domarkurs 11v11 Grund i Mora 21 mars
 • Domarkurs 7v7 Grund i Avesta 21 mars
 • Öppen träning F/P15,16,17 i Mora 24 mars
 • Domarkurs 7v7 Fortb i Säter 25 mars
 • Domarkurs 11v11 Grund i Ludvika 28 mars
 • Domarkurs 7v7 Fortb i Falun 1 april
 • Öppen träning F/P15,16,17 i Avesta 1 april
 • Öppen träning F/P15,16,17 i Falun 2 april
 • Tränarutbildning C i Mora 4 april & 25 april
 • Domarkurs 7v7 Grund i Falun 4 april
 • Distriktslagssamling F/P15/05 i Gustafs 4 april
 • Distriktslagssamling F/P15/05 i Leksand 5 april
 • Öppen träning F/P15,16,17 i Falun 6 april
 • Domarkurs 7v7 Fortb i Borlänge 8 april
 • Öppen träning F/P15,16,17 i Mora 8 april
 • Domarkurs 7v7 Fortb i Ludvika 15 april
 • Domarkurs 7v7 Fortb i Mora 15 april
 • Personalens eventuella medverkan i föreningsträffar/kontakter sker via telefon, mail, teams videomöte eller videokonferens.
 • Personal genomför inga tjänsteresor som inte är av verksamhetskritisk karaktär.

Beslutet gäller tom 15 april men kan komma att ändras pga nya förutsättningar, råd eller riktlinjer.

Frågor kring dessa riktlinjer
Besvaras av Dalarnas FF:s kanslichef Stefan Jonsson, 070-250 77 05, stefan.jonsson@dalaidrotten.se.