Nu kommer Högskolan Dalarna erbjuda tränarutbildningar på akademisk nivå.

Med start hösten 2020 ges du möjlighet att läsa två fotbollstränarkurser vid Högskolan Dalarna som grundar sig på Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) nya utbildningsinnehåll 2020 för Tränarutbildning C och Målvaktsutbildning C respektive B-ungdom och Målvaktsutbildning B.

Här kan ni ladda ner inbjudan

I och med den förestående förändringen av utbildningsinnehållet från SvFF kommer kurserna inte att vara låsta till någon speciell spelform eller ålder trots att kursnamnen antyder detta. Kurserna ges i samarbete med Dalarnas Fotbollsförbund och efter godkänd kurs finns möjlighet att hämta ut SvFF:s diplom kopplade till respektive kurs.

Målsättningen med kurserna är att utöver ordinarie utbildningsinnehåll ge fördjupad kunskap om:

  • vikten av konstruktiv feedback för att utveckla såväl grupp som individ
  • akut omhändertagande av vanligt förekommande skador inom barn- och ungdomsfotboll
  • skadeförebyggande träning - fysiologiska förmågors träningsbarhet i olika åldrar
  • anpassning av träningsupplägg utifrån individens förutsättningar
  • genomförande av matchanalyser och hur dessa kan användas för att vidareutveckla träningsupplägg

Kurserna omfattar två obligatoriska campusdagar per kurs i Falun och/eller Borlänge. Utöver campusdagarna hålls föreläsningar och seminarium på distans och ges företrädesvis på sen eftermiddag/kvällstid, men möjlighet finns att närvara på plats i Falun under dessa undervisningsmoment. Då kurserna ges som fristående kurser vid Högskolan Dalarna så tas ingen kursavgift ut och vid godkänd kurs erhålls 7,5 hp för vardera kurs.

Vi hoppas du som fotbollstränare eller som blivande fotbollstränare blir nyfiken och vill gå dessa kurser Kurserna har ett begränsat antal platser och sista ansökningsdag är 15 april 2020.

Har du frågor kontakta kursansvarig Jenny Isberg (epost: jis@du.se)

Fotbollstränare – inriktning barn
Kursen startar v. 36 och avslutas v. 42.

Fotbollstränare – inriktning ungdom
Kursen startar v. 45 och avslutas v. 51 Behörighetskravet på denna kurs är att du innehar SvFF:s Tränarutbildning C eller att du genomgått kursen Fotbollstränare – inriktning barn med godkänt betyg vid kursstart.

Anmäl dig till en eller båda kurserna via antagning.se där du, om du inte redan har ett konto, först kommer att behöva skapa ett konto för att sedan göra din kursanmälan.
Fotbollstränare – inriktning barn
Fotbollstränare – inriktning ungdom