Vad kan man söka stöd för?

För att försöka göra det lite lättare för föreningar att söka stöd så ges det nedan tips på vad man kan söka- och inte söka stöd för.

Det finns två olika områden som föreningar kan söka projektstöd för via idrottonline:

1. Ungdomar - Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Denna inriktning är att försöka få föreningar att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den ordinarie verksamheten. Exempel som beviljas för att få projektstöd är till exempel att utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

2. Utbildning - Utbildade barn- och ungdomsledare

Exempel som vi ger stöd för: ledar- och tränarträffar. Processarbete som ger föreningsutveckling som till exempel diplomerad föreningsarbetet. Mer information kring diplomerad förening finns här

Projektstöd som inte beviljas är:

Planskötarutbildningar, Cup- och lägerverksamhet och medlemsavgifter.

För mer information kontakta Linus Bolin på linus.bolin@dalaidrotten.se eller 070-2509303.