Inbjudan A-ungdom

Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Utbildningen är en gemensamutbildning mellan Upplands FF, Hälsinglands FF och Gestriklands FF.

Målsättningen är att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla avseenden. Den vänder sig till alla ungdomstränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för de spelare de ansvarar förKursen består av två kursmoduler om vardera två dagar. Kursen innehåller två webbperioder med hemuppgifter; webbperiod 1 som sker innan kursens start som en förberedelse för deltagarna och webbperiod 2, mellan kursmodulerna

Förkunskaper
SvFF:s Tränarutbildning B Ungdom eller UEFA B eller Bas Diplomkurs (gamla)

Plats
Borlänge 1–2/2 och Bollnäs 14–15/3 2020 
Kursmodul 1: Lördag 1 februari start, 08.30 – söndag 2 februari, avslutning 17.30 
Kursmodul 2: Lördag 14 mars start, 08.30 – söndag 15 mars, avslutning 17.30 Antal

Antal platser
24 Utbildare: DFF/GFF/HFF/UFF tillsätter behöriga utbildare

Ekonomi
7 500 kronor. I priset ingår utbildningsmaterial, logi i dubbelrum, helpension och utbildare. Avgiften faktureras föreningen Idrottslyftet: Deltagare som tillhör föreningar i distrikten DFF/GFF/UFF/HFF kan beviljas idrottslyft för del av kursavgiften, kontakta ditt distrikt för svar om hur.

Ledighet
Ledighet beviljas ej under kursens gång. För att få godkänt på kursen måste du gå båda tillfällena. Avgiften betalas inte tillbaka om du missar tillfälle.

Kontaktperson
Vid frågor kontakta Anders Nordén Gestriklands Fotbollförbund på anders.norden@fotboll.gastidr.se alt. 070–2708275

Anmälan
Görs på https://gestrikland.svenskfotboll.se/tranarutbildning1/aktuellautbildningar/?scr=info&fiid=46993 eller via fogis om länken inte fungerar

Sista anmälningsdag
22 januari OBS! Du anmäler dig till båda modulerna samtidigt

Kallelse
Skickas ut en vecka före kursstart