Handledarutbildning för Spelformsutbildare i förening

"Alla barn och ungdomar, oavsett var i landet de bor, ska ha liknande förutsättningar vid träning och match. Att ha gemensamma spelformer över hela landet innebär att eventuella missförstånd kring spelregler kan undvikas och leda till ökad trygghet för både spelare, ledare och domare"

Handledarutbildningen för Spelformsutbildare i förening är till för dig som känner att du vill fördjupa din kunskap om de olika spelformerna för att kunna hålla utbildningar i din förening.

De nationella spelformerna handlar övergripande om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. De är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor - för barnens bästa helt enkelt. Här kan ni läsa mer om Nationella spelformer!

Handledarutbildningen kommer hållas av Christian Fagerhov, Nationell fotbollsutbildare på Svenska Fotbollförbundet

Datum
18/3

Tid
17.30-20.30 ( Dalarnas FF bjuder på fika)

Plats
Falun, Pelle Bergs backe 3

Kostnad
100kr per deltagare som subventioneras 50%

Anmälan görs via fogis!
Sista anmälningsdag är 9/3

Utbildningen kommer innefatta

  • Bakgrund till de Nationella spelformerna
  • Handledning för att hålla utbildningarna
  • Utbildningsmaterial ( Powerpoint + handledning)
  • Helheten (Spelarutbildningsplan, Domarutbildning, Tränarutbildning hur det hänger ihop med spelfomerna)

För att kunna få tillgång till utbildningsmaterialet så krävs det att man har registrerat Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan (boken) den är en del av utbildningsmaterialet i tränarutbildning C, Målvakt C. Har ni inte boken så får ni en vid utbildningstillfället.

Har ni funderingar kontakta
Utbildningsansvarig
Vinita Roth
023-454 74
vinita.roth@dalaidrotten.se