Uppdaterat: Riktlinjer gällande publik under Coronapandemin

(Uppdaterad 20200812) Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer.

Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt på ett ansvarsfullt sätt genomföra den fotbollsaktivitet som är möjlig under rådande omständigheter.

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras.

Uppdatering den 10 augusti gör gällande att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen. Läs mer vad som gäller i nyheten.

Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang

För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder:

  • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, sändande TV-bolag och annan media) ska vara på plats, samt
  • sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a)1 för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.Detta gäller både tävlings- och träningsmatcher.

Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen,
  • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt
  • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Läs hela dokumentet kring riktlinjer under Coronapandemin här.

Obs. att arrangerande förening alltså måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.