Tränarfortbildning i samband med höstens öppna träningar för F/P 14-17 år

I enlighet med SvFF:s Spelarutbildning - en helhet så erbjuder vi nu fortbildningstillfällen för föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda en normgivande träning som kan tas med hem till den egna föreningsmiljön.

I samband med samtliga av höstens öppna träningar för flickor och pojkar 14-17 år erbjuder vi fortbildningstillfällen för intresserade föreningstränare. I svensk fotbolls arbete med Spelarutbildning - en helhet är ambitionen att distriktsförbundens öppna verksamhet för spelare även ska rikta sig mot föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda både spelare och ledare ett träningstillfälle som kan inspirera till vidare utveckling i den egna föreningsmiljön där spelare och ledare är verksamma den mesta tiden.

På fortbildningen kommer anmälda föreningstränare att samlas 20 minuter innan aktuell träning för träningsgenomgång. Föreningstränarna observerar sedan träningen för att sedan avsluta med ca 15 minuters diskussion efter träningens slut.

För frågor om tränarfortbildningarna kontaktar du Bengt Ottosson på telefon 023-454 72 eller via E-post; bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Anmälan:
Föreningen anmäler sina tränare till fortbildningen på den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina tränare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras i efterhand.

Ekonomi:
Under hösten 2020 erhåller förening som har spelare och tränare på fortbildningstillfället ett projektstöd på 400 kronor. Projektstöd betalas ut i november.

För frågor om projektsstöd (fd. idrottslyft) kontaktar du Linus Bolin på telefon 023-454 76 eller via E-post; linus.bolin@dalaidrotten.se