Inbjudan till Futsal 2020/2021

FÖRLÄNGD AANMÄLAN TILL 27/9! Dalarnas FF:s Tävlingskommitté inbjuder här distriktets föreningar till seriespel för Futsal i Gästrikland i samarbete med Gestriklands Fotbollsförbund.
Inbjudan är till följande serier:
Seniorer - Damer div.1 och Herrar div.2
Ungdom - Flickor/Pojkar Klass 1-3
Barn - Flickor/Pojkar Klass 4-5
Läs mer om anmälan och förutsättningar här under.

Inbjudan till seriespel från Gestriklands FF (PDF)

OBS! Anmälan för lag från Dalarna görs via e-post till niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se senast 27/9

Anmälningsavgift
3000/lag faktureras föreningen efter anmälningstidens slut.
I anmälningsavgiften ingår allt, administrativt såsom lottning av serier, utbildning och bokning av domare, bokning av hallar, planhyra och domarkostnader.
Gestriklands Fotbollförbund bokar hallar, tider och tillsätter domare till alla matcher.

Matchtid/antal matcher
Senior och ungdom: Spelåret 2020/2021 spelas all senior- och ungdomsfutsal över 2x20 min rullande tid. Ambition är att varje lag spelar 8-10st matcher var under säsongen.

Barn:
Spelåret 2020/2021 spelas alla matcher 2*12 min rullande tid. Ambition är att varje lag spelar 10-12st matcher var under säsongen uppdelat på olika sammandrag.

Åldersklasser

 • Seniorer – Damer/Herrar
 • Ungdom: Klass 1 (födda 2002–2003), Klass 2 (födda 2004–2005), Klass 3 (födda 2006–2007)
 • Barn: Klass 4 (födda 2008–2009), Klass 5 (födda 2010–2011)

Dispenser
Ungdom: Indelat i klasser utifrån ålder där närliggande åldrar delar klass. Ambitionen är att allt seriespel spelas i rena ålderskullar men där antalet anmälda lag är allt för låg kommer ålderskullarna att slås ihop och dela seriespel. 2st överåriga (1 år äldre) får vara på plan samtidigt.

Barn:
I tabellösa serier får 1 överårig (ett år äldre) spelare vara på plan samtidigt. Åldersdispens ska inte sökas.

Några punkter från tävlingsföreskrifter 2020/2021

 • Föreningar anslutna till Gestriklands FF får delta med ett eller fler lag per åldersklass. Lag från närliggande distrikt tillåts delta om SDF godkänner det.
 • Tabell i senior och ungdom och tabellöst i barn.• Matcherna döms av utbildade domare enligt SvFF:s spelregler för Futsal
 • 14 spelare/match får delta i resp. match i senior och ungdom, fritt antal i barn
 • Matchtid och antal spelare på plan:
 • o Senior och ungdom 2x20 min rullande tid. 4 utespelare + 1 mv
 • o Barn 2x12 min rullande tid (ej sidbyte i halvtid). 4 utespelare + 1 mv
 • Ackumulerade frisparkar tillämpas i senior och ungdom, inte i barn
 • Spelform i sammandrag och antal matcher beror på antal anmälda lag.
 • Spelarförteckning skall läggas in i Fogis och skrivas ut och ges till domaren före varje match i senior och ungdom.

Frågor rörande Futsal kontakta niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se