Digital Central Träff 23/9

Denna träff riktar sig främst till ordförande, utbildningsansvarig, ungdomsansvarig och tävlings & domaransvarig. Har ni möjlighet får ni gärna sitta tillsammans med er förenings styrelse under denna föreläsning.

För att svensk fotboll och dalafotbollen ska nå sina övergripande mål måste vi skapa en trygg fotboll. En del i att göra detta möjligt är att verksamheten är utformad på ett sådant sätt att alla, oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar känner sig trygg och välkommen. En viktig del i detta är alltså att säkerställa att strukturer finns på plats som gör att fotbollen är en trygg och inkluderande miljö för alla – men primärt för barn- och ungdomar – att vistas i.

När vi talar om en trygg idrottsmiljö är det viktigt att reflektera över exempel på situationer och händelser som kan göra att miljön inte känns trygg:

  • Tränare pressar barnen för hårt inför och under tävlingar
  • Mobbning i barngrupper
  • Övergrepp; sexuella, verbala eller fysiska
  • Upprepade glåpord eller nedsättande tillrop från föräldrar eller tränare under matcher
  • Selektering/petning av barn inför matcher, cuper och tävlingar
  • Höga krav/press som leder till fysisk eller psykisk ohälsa
  • Ätstörningar hos aktiva som tillexempel anorexi eller bulimi
  • All form av våld, rasism eller kränkande behandling

Uppdraget är alltså att skapa förutsättningar för fotbollsfamiljen att i första hand förebygga att dessa situationer uppstår men om så sker säkerställa man har resurser och kompetens att hantera detta. En trygg miljö ger också förutsättningar att föra samtal och diskussioner kring dessa frågor. Oavsett om du är spelare, ledare, förälder, domare eller förtroendevald så ska du veta vart du vänder dig vid frågor eller om du uppmärksammat något olämpligt.

Datum & Tid: 23/9 kl 18.00 - 19.30

Plats: Microsoft Teams

Anmälan görs här eller till Linus.bolin@dalaidrotten.se senast 16/9. Mer information och kallelse skickas 17/9.