Info Fotbollsskolan - Lira Blågult i Corona tider

Nu har vi fått lite mer direktiv från SVFF angående Fotbollsskolan och Corona.

Fotbollsskolan, viktig verksamhet för våra barn och våra föreningar och kanske ännu viktigare nu.

Vi vet att många föreningar står inför beslutet om ni ska bedriva er Fotbollsskola eller inte med tanke på omständigheterna. Svenska Fotbollförbundet, Dalarnas Fotbollförbund och RF SISU Dalarna uppmanar ändå att försöka genomföra Fotbollsskolan. Beslutet är givetvis upp till föreningarna att fatta.

Vi tror att barn och ungdomar mer än någonsin behöver Fotbollsskolan, då den bidrar till rörelse och socialisering. Dock måste vi justera hur många deltagare det kan vara i varje grupp, lunchtider samt eventuellt korta ner Fotbollsskolans schema och köra färre timmar per dag.

Dalarnas Fotbollförbund kommer följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten när det gäller våra Fotbollsskolor. Säger Folkhälsomyndigheten att Fotbollsskolorna måste stänga ner så följer vi det. Annars så utgår vi från att vi bedriver Fotbollsskolan, men anpassar den efter coronaläget.

I övrigt vill vi ge följande tips:

  • Var utomhus så mycket det går.
  • Tänk på gruppstorleken.
  • Försök sprida ut deltagarna så gott det går.
  • Servera maten i separata påsar el. dylikt
  • Köp in handsprit och se till att det finns tvål på toaletterna.
  • Ha fler olika ställen där föräldrar lämnar och hämtar sina barn.
  • Håll er uppdaterade på info från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer även ha med "varsamhetstänk" i våra ledarutbildningar, där samarbetar med RF SISU Dalarna. Vi kommer prata med ledarna om hur man ska instruera barnen på bästa och tydligaste sätt, kring till exempel närkontakt och vikten av att tvätta händerna.

Ledarna kommer utöver Fotbollsskolans material, få utbildning i pedagogogik. Vidare kommer RF SISU Dalarna gå igenom det lek-och teoripass inom Barnens spelregler som ni ledarna ska hålla under Fotbollsskolan. Passet vi går igenom är ett 30 minuters pass innehållande färdiga lek-och teoriövningar