Det finns stöd att söka!

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder alla våra föreningar möjligheten att ansöka om idrottslyft för att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomsfotboll i Dalarna.

Här kan ni se de olika kategorierna som Dalarnas Fotbollförbund erbjuder idrottslyft för:

Tränarutbildningar

Alla fotbollsföreningar har möjlighet att ansöka om idrottslyft som täcker 50% av kursavgifter på alla ungdomsutbildningar, C-ungdom, B-ungdom och A-ungdom samt Målvakt C och Målvakt B. Detta för att ge alla föreningar så bra förutsättningar som möjliga att utbilda sina tränare.

Fortbildning av tränare

I samband med öppna träningar ges möjlighet för spelarnas föreningstränare att deltaga på fortbildning. På fortbildningen kommer anmälda föreningstränare att samlas 20 minuter innan aktuell träning för träningsgenomgång. Föreningstränarna observerar sedan träningen för att sedan avsluta med ca 15 minuters diskussion efter träningens slut.

Föreningsutveckling


Vi vill erbjuda stöd till alla föreningar som vill arbeta med sin förenings ide, långsiktiga stategier och handlingsplaner för att driva och utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Kompetensutveckling för föreningsstyrelser har möjligheten att ansöka om processtöd, få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten har möjligheten att ansöka, och att utbilda ledare inom föreningen har också möjlighet att ansöka.

Här kan ni ladda ner en guide till hur man ansöker om projektstöd

Alla ansökningar som görs genererar en återrapport där ni fyller i vad pengarna använts till, hur många som deltagit osv. Återrapporten är obligatorisk! Om återrapporten uteblir kan förening bli återbetalningsskyldig samt avstängd från tidigare ansökningar i idrottslyftet.

Har ni frågor om de olika idrottslyften eller hur man ansöker om dem kontakta:

Föreningsutvecklare och ansvarig för idrottslyftet:
Linus Bolin
Tel: 023-454 76
Mobil: 070-250 93 03
linus.bolin@dalaidrotten.se