Ta chansen att under hösten delta i vårt mentorskap för tränare som vill utvecklas ytterligare

Nu under hösten 2019 kommer vi ha ett kortare mentorskap för tränare som vill utvecklas ytterligare. Mentorskapet kommer innefatta B-ungdom, en kurs i tillslagsteknik och en träff för att fördjupa sig i spelarutbildningsplanen!

B-ungdom innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen C-Ungdom och leder dig vidare i din utveckling som tränar för ungdomar
I denna kurs får du ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll. Du får också en mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

Träffen kring spelarutbildningsplanen är obligatorisk och ett fördjupningstillfälle för webbuppgift 2 spelarutbildning, där handledaren går igenom spelarutbildningsplanen och hur man ska tänka för att ge spelarna en så bra spelarutbildning som möjligt. Deltagaren och handledaren kommer överens om datum mellan modulerna som passar och bokar upp tid, deltagarna får gärna bjuda mer fler från föreningen på detta tillfälle.

Torbjörn Schedvin och Andreas Wallin från Dalarnas Fotbollförbund kommer hålla i tillslagsteknik kursen. Varje deltagare kommer kunna bjuda med 1-2 spelar som de kan instruera tillslagsteknikerna på.

Kursupplägg:
Kursen omfattar 2+2 dagar B-ungdom, 2h tillslagskurs, 1 obligatoriskt träff med handledaren om spelarutbildning i föreningsmiljön

Plats:
Borlänge, BSM-hallen ( Både teori och praktik sker i hallen)

Behörighetskrav:
Godkänd i C-ungdom

Kostnad:
3 500 kr/deltagare (utbildningen subventioneras med 50% av idrottslyftet)

Anmälan görs via fogis och senast 4 november!

Kallelse skickas en vecka innan kursen startar

Har ni frågor om mentorskapet så kontakta Vinita Roth - Utbildningsansvarig