Anmälan till höstens öppna träningar F/P15-16

Öppna träningar följer i samma anda som zonträningarna. Träningarna arrangeras på olika platser runt om i distriktet under perioden mars-sep (15åringar), mars-sep (16-åringar) och mars-apr (17-åringar).

Anmälan till Öppen träning 3-4 för flickor och pojkar 15/04 och Öppen träning 7-8 för flickor och pojkar 16/03 är nu öppen.
Nedan följer information om anmälan till de öppna träningarna.

Anmälan
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Kostnad
Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Under fliken Spelarutbildning till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2019.