LEDARE: Fotbollen tar halvtidsvila!

När jag skriver detta har vi redan kommit in i juli. Tänk att vårsäsongen redan är spelad och det har spelats massor med fotboll i vårt seriespel i ungdoms-, junior och seniorfotbollen. Lägg där till alla matcher som spelas lokalt i vår barnfotboll i kommuner eller föreningar och alla matcher i våra stora ungdomscuper i distriktet – Falu Sommarcup, Dalecarlia Cup, Skinnarcupen och Pepes Cup. Matcher som skänker glädje, spänning, kamratskap och att kämpa i grupp mot gemensamt mål. Fotbollen är stor och var tredje idrottsaktivitet är fotboll.

Vi jobbar hårt i våra föreningar och förbund med att skapa ett bra klimat i samband med våra matcher och ärenden till Disciplinutskottet har under våren varit på en rimlig nivå, ja till och med en minskning jämfört med förra säsongen. Vi jobbar bland annat med utbildningsinsatser, matchvärdsskap, fair-playhälsning i alla matcher och mentorskap för unga domare. Låt oss fortsätta det viktiga arbetet så att alla får uppleva det positiva i att tillhöra ett lag eller förening.

De nya spelformerna som vi infört i ungdomsfotbollen har mottagits positivt och ger bland annat bättre anpassade spelplaner för våra barn och ungdomar. Det leder till fler fotbollsaktioner och fler situationer där spelarna får värdera och fatta beslut. Tre perioder istället för 2 halvlekar ger tränarna större möjlighet att coacha och utbilda i matchsituationer och retreatlinjen skapar förutsättningar för igångsättning av spelet och en god speluppbyggnad. Under våren genomfördes 5 spelformsdagar med stor uppslutning av ca 30 föreningar och 180 ledare som fick en utbildning i de nya spelformerna och spelarna fick prova på de nya spelformerna innan seriespelet startade.

Förbundets Spelarutbildare har under våren också stöttat föreningar med att skapa långsiktiga utbildningsplaner för spelare. Detta har skett både teoretiskt och praktiskt och det arbetet fortsätter i föreningarna under hösten.

Vi har i föreningsutvecklingsarbetet bytt kostym från Certifierad förening till Diplomerad förening. Våra föreningar jobbar hårt med att utvecklas både med det sportsliga men även det organisatoriska. Det finns ett fantastiskt engagemang i vår fina fotbollsfamilj och det skall vi värna om. 13 av föreningarna ingår i ett utvecklingsarbete inom 6 olika verksamhetsområden; Inriktning och ledning, Ledarförsörjning, Spelarutbildning, Ekonomi, Kommunikation och Demokrati och delaktighet. Förbundet stöttar det arbetet med vår Föreningsutvecklare och nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Vi vill genom Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med!

En stor utmaning som föreningarna upplever är rekrytering av ledare både som tränare men också i styrelser eller kommittéer. Här tror jag vi måste jobba mer med medlemskapets betydelse och medlemmar behöver ta ett större ansvar för den förening de valt att vara medlem i. En förening finns till för föreningens medlemmar. Ett medlemskap i en fotbollsförening är frivilligt och fotbollsföreningen samlar människor med ett gemensamt intresse kring fotboll.

Föreningens verksamhet blir vad medlemmarna gör den till. Det är medlemmarna som fattar beslut om och genomför verksamheten. Arbetsuppgifter fördelas på föreningens medlemmar.

Som medlem har du rättighet att delta i föreningens verksamhet, rätt att påverka föreningens verksamhet genom att nyttja din rösträtt på årsmötet och fatta beslut om verksamheten, budgeten och vilka som sitter i styrelsen.

En ideell ungdomstränare, som ofta är en av föräldrarna till en spelare i laget, lägger ner ca 200-400 timmar om året att träna, coacha, utveckla ungdomar till fotbollsspelare men också fostra till goda människor. Förutom att vara tränare är det inte ovanligt att tränaren också får uppgiften att fixa transport till bortamatcher, fixa med matchstället och sjukvårdsväskan, kalla motståndare till match, fixa domare till hemmamatcherna, fördela lotteri- eller klädförsäljningen i laget. Ja, listan kan göras ännu längre. Föreningen förväntar sig också att tränaren deltar på arrangerade tränarträffar och går nödvändig tränarutbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt. Hur kan vi skapa bra ledarteam i laget som avlastar tränaren att kunna vara tränare och samtidigt få in ett gott ledarskap hos andra medlemmar som inte kan eller vill syssla med tränarskapet?

Vad har man för skyldighet som medlem då? Ja, att betala medlemsavgift och övriga avgifter som är beslutade torde vara självklart. Men vilken skyldighet har man att bidra till föreningens verksamhet. Ja, formellt ingen. Men en sund arbetsfördelning bland föreningens medlemmar skulle göra föreningen välmående och det totala arbetet inom föreningen skull kunna utföras samtidigt som medlemmarna hinner träffas och har kul.

En stark förening är nyckeln till fortsatt fotbollsutveckling, fotbollsglädje, folkhälsa och ofta kittet som skapar god sammanhållning på orten. Ni föreningsledare på olika nivåer gör ett fantastiskt jobb och jag vet av egen erfarenhet att ibland är det slitsamt men ofta också en väldigt rolig fritidssysselsättning som berikar.

Ha en riktigt skön sommar så drar vi igång andra halvlek igen i augusti.

… vi vill varandras framgång!

Stefan Jonsson, Kanslichef Dalarnas Fotbollförbund