Inbjudan damer div. 3 och ev. damer div 4

Dalarnas FF:s Tävlingskommitté inbjuder till seriespel för division 3 damer och eventuellt division 4 damer.

Anmälan:
Föreningen anmäler sitt/sina lag via FOGIS.
OBS ! Anmäl i säsong 2019 

Anmälningarna ska vara Dalarnas FF tillhanda senast söndagen den 3 februari.

Föreningen anmäler i fogis vilken division laget vill spela.

Eventuella synpunkter på spelprogrammet gör föreningen i rutan kommentar i berörd laganmälan.

Serieavgift:
Serieavgiften i seriespel för senior är differentierad enligt följande: Lag 1: 3.600:-.
Lag 2: 5.300:- . (1,5 x fastställd serieavgift)
Lag 3 och fler: 7.200:- (2 x fastställd serieavgift)

Den del av den höjda startavgiften för lag 2 eller fler som överstiger fastställd serieavgift (3.600:-) skall återbetalas till föreningen för de lag som fullföljt seriespelet.

DFF fakturerar föreningen serieavgiften efter anmälningstidens utgång.

Efteranmälan:
Förening som inkommer med anmälanefter anmälningstidens utgång kan inte garanteras plats i seriespelet 2019. Varje efteranmälan prövas av DFF:s TK.

Tävlingsansvarig:
Vid anmälan ska i FOGIS anges den person som är tävlingsansvarig inom föreningen. Om inte sådan person anges gäller att föreningens ordförande har den funktionen.

Se också tävlingsbestämmelserna 2019 kap 2 § 12.

Kontaktperson:
Föreningen lägger själva in uppgifter om kontaktperson via FOGIS enligt manual på DFF:s hemsida.

Övrigt:
På Dalarnas FF Representantskapsmöte den 1 december beslutades att bordlägga frågan om damer division 3 efter motioner om att återinföra damer division 4 2019.

Beslut om att eventuellt återinföra damer division 4 kommer att tas på Dalarnas FF:s extra representantskapsmöte den 20 februari.

Välkommen med Er anmälan

Dalarnas FF
Tävlingskommittén