Föreläsning om barn och unga med autism eller ADHD

En del barn och unga har diagnoser som autism eller ADHD, andra har ingen diagnos men ställer stora krav på verksamheten ändå.

Föreläsningen tar upp:

• Konkreta beskrivningar av funktioner och förmågor vid autism och ADHD
• Strategier och insatser för att kompensera och utveckla dessa funktioner
• Bemötande och hanterande av starka reaktioner och utbrott
• Hur informerar vi kamrater och deras föräldrar?
• Hur vi kan göra vid instruktioner och genomgångar
• Aktiv coachning, rättvisa och positiva omformuleringar