Dalarnas Fotbollförbunds spelarutbildning 2019

Välkommen till Dalarnas Fotbollförbunds spelarutbildningsverksamhet 2019

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder tillsammans med Svenska fotbollförbundet följande spelarutbildningsverksamhet för flickor och pojkar 14-17 år.Dalarnas Fotbollförbund utgår alltid från Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningplan när vi planerar och genomför de olika spelarutbildningsaktiviteterna.

Zonträningar - 14 år
Zonträningar erbjuds vid 5 tillfällen på 5 olika orter för de som fyller 14. Zonträningar arrangeras tillsammans med lokala föreningar som får utbildning och stöd från Dalarnas FF. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeenden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den Zonträningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2019.

Öppna träningar - 15-17 år
Öppna träningar följer i samma anda som zonträningarna. Träningarna arrangeras på olika platser runt om i distriktet under perioden mars-sep (15åringar), mars-sep (16-åringar) och mars-apr (17-åringar). Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och assisterande förbundskaptener. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeenden. Sammanlagt kommer det att erbjudas 10 öppna träningar fördelat på tre år.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2019.

Distriktslagsverksamhet
Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på utvecklingslägret i Halmstad, utbildningläger Dalarna/Gestrikland/Hälsingland, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar. Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2019.

Regionala läger och matchläger
Regionala läger arrangeras av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med distriktsförbunden där syftet är att bredda landslagsverksamheten. Regionala läger genomförs vår + höst (16-åringar) samt ett matchläger under våren för 17-åringar. Varje distrikt har ett förbestämt antal platser till förfogande som man skall fylla. Spelare i Dalarna blir uttagna genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollsutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

I flikarna till vänster finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2019.

Våra Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är ansvariga för Dalarnas FF:s spelararutbildning för flickor och pojkar i åldrarna 14-17 år. De är även instruktörer på förbundets tränarutbildningar samt tjänstemän.

Våra Fotbollsutvecklare/Spelarutbildare är:
Vinita Roth FoU/SU (flick), 023-454 74, vinita.roth@dalaidrotten.se
Bengt Ottosson FoU/SU (pojk), 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se

I Dalarnas Fotbollförbunds distriktsverksamhet vill vi…

  • Att utbildning står i centrum för all distriktsverksamhet 14-17 år
  • Nå så många fotbollsintresserade ungdomar som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som förbundet har till förfogande
  • Utveckla fotbollsspelarens praktiska, teoretiska och sociala färdigheter