Spelprogram herrar division 4 och 5

Spelprogram för herrar div. 4 och 5 är upprättade för säsongen 2020.

Datum - och tidstillsättning av matcher herrar division 4 och 5 2020

Det genomförs inte några spelordningsmöten för rubricerande serier.

Detta innebär att föreningarna själva kontaktar sina motståndare och lägger in matcherna via Fogis.

Matcherna skall vara datum- och tidstillsatta i Fogis senast torsdagen den 23 januari.

Kom ihåg att ert ombud som fastställer datum och klockslag med motståndarna skall vara behörigt att avgöra frågor om vardags contra helgspel etc. Ombudet bör även ha tagit kontakt med planägaren och försäkrats sig om att plan kan ställas till förfogande vid de dagar som föreslagits i spelprogrammet eller de dagar som ni själva bestämmer med motståndarna.

Ett antal datum i spelprogrammet är spärrade, allt för vi skall klara av att tillsätta domare till matcherna. Förteckning över "spärrade dagar" för respektive serie finns enligt dokument nedan.

Notera i Tävlingsbestämmelserna 2020. "I tävlingsmatcher för seniorer får avspark fr. o m 3/8 ej ske efter klockan 18.30, fr. o m 17/8 ej efter klockan 18.00, fr. o m 31/8 ej efter kl. 17.30 samt fr. o m 7/9 ej efter klockan 17.00 om inte erfordelig belysning finns att tillgå".

Observera att sista omgången i spelprogrammet ligger fast, skall vara gemensam avspark för respektive serie.

Kontrollera också ev. skolavslutningar/skolresor för ert lag.

Spärrade dagar herrserier division 4 och 5 2020

Spelprogrammen finns att hämta på denna länk välj säsong 2020

Dalarnas Fotbollförbund

Tävlingskommittén