Inbjudningar domarkurser

Här finns inbjudan till domarkurser 11 mot 11/9 mot 9 grundutbildning och 7 mot 7/5 mot 5 fort- och grundutbildning.

11 mot 11/9 mot 9 grundutbildning vänder sig till dig som vill döma 11 mot 11/9 mot 9 fotboll.
7 mot 7/5 mot 5 fortbildning är för dig som dömde 2019 och 7 mot 7/5 mot 5 grundutbildning är för dig som inte dömt.

Liksom 2019 ingår Länsförsäkringar i projektet Ungdomare och de som genomför domarkurserna 7 mot 7/5 mot 5 i åldern 14 år till 20 år erhåller en domartröja.

Välkommen till Grundutbildning 2020 

11 mot 11 domare och 9 mot 9 domare
Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning för 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll för:

* Nybörjare. Se förkunskaper nedan.
* För de som inte gått 11 mot 11 Fortbildning de sista två åren.

Plats & Dag
Borlänge, Scandic Hotel,15-16 februari, sista anmälningsdag 31/1 
Avesta, Domarhagsskolan teorisal, 29 feb-1 mars, sista anmälningsdag 14/2 
Falun, Scandic Hotel, 7-8 mars, sista anmälningsdag 21/2 
Mora, Moraparken, 21-22 mars, sista anmälningsdag 6/3
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 28-29 mars, sista anmälningsdag 13/3 
Borlänge, Scandic Hotel, 2-3 maj, sista anmälningsdag 17/4

Förkunskaper
1. Du ska ha genomfört Grundutbildning för 7 mot 7 domare tidigare eller ha samt vara född 2004 eller tidigare.
2. Om du inte har genomgått 7 mot 7 domare utbildning så ska du vara född 2002 och ha fotbollsbakgrund.
3. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket samt delta i introduktionssamtal före ev. kurs.

Kurstid/Teori
Lördag kl.09.00-16.00 och Söndag 09.00 – 16.00 ca. Max 20 deltagare.

Kurstid/praktik
Detta sker genom hjälp av Distriktsinstruktörer under våren 2020 eller senast under Skinnarcupen i Malung.

Kursavgift
1.600:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Anmälan sker på denna länk eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan. Introduktionssamtal förekommer inför kurserna.

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare samt till kursdeltagare med meddelad e-postadress. Vid introduktionssamtal skickas kallelse separat till samtliga deltagare.

Utdrag ur belastningsregistret
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och förbund inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare/domare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

På denna länk finns mer information. (PDF-dokument)

OBS ! När du kommer till kursen ska du ta med dig utdrag från belastningsregistret som visas för vår kursledare

Övrigt
För att vara godkänd och få döma 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll fodras 100% närvaro på kursen, genomförd löptest, genomförd praktik och betald kursavgift, samt godkänt regelprov.

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73, 023-233 75.

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/ .

_________________________________________________________________________

Välkommen till Fortbildning för 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare 2020 

Dalarnas FF inbjuder Dig till domarkurs i Fortbildning 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll.

Denna utbildning måste man gå varje år för att döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll annars måste man gå en Grundutbildning 7 mot 7 domare och 5 mot 5 fotboll nästkommande år.

Observera att det är Du som domare är ansvarig för att Du blir anmäld till kursen!

Plats & Dagar
Borlänge, Scandic Hotel, 18 mars, sista anmälningsdag 4 mars
Säter, plats meddelas i kallelse, 25 mars, sista anmälningsdag 11 mars
Falun, Scandic Hotel, 1 april, sista anmälningsdag 18 mars
Borlänge, Scandic Hotel, 8 april, sista anmälningsdag 25 mars
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 15 april, sista anmälningsdag 1 april
Mora, Moraparken, 15 april, sista anmälningsdag 1 april

Förkunskaper
Du måste ha gått Grundutbildning för 7 mot 7 domare 2019 eller Fortbildning för 7 mot 7 domare 2019.

Kurstid
Klockan 18.00 – 21.00 ca

Kursavgift
650:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Amälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker på denna länk eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

Utdrag ur belastningsregistret
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och förbund inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare/domare från 15 år som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

På denna länk finns mer information. (PDF-dokument)

OBS ! När du kommer till kursen ska du ta med dig utdrag från belastningsregistret som visas för vår kursledare

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt
* För att vara godkänd och få döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll fodras
* 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Kvällsfika och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften.

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023 - 454 73, 023-233 75

Varmt välkommen med Din/Er anmälan!
Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet

_________________________________________________________________________

Välkommen till Grundutbildning för 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare 2020 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare för:

* Nybörjare: Se förkunskaper nedan.
* De som inte gick domarkurs (7 mot 7 fortbildning) under 2019.

Vi ber därför föreningarna att se över behovet av nya 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare snarast och anmäla dessa enligt nedan:

Plats & Dagar
Borlänge, Scandic Hotel, 14 mars, sista anmälningsdag 28 februari
Avesta, Ishallen Teorirummet, 21 mars, sista anmälningsdag 6 mars
Falun, Scandic Hotel, 4 april, sista anmälningsdag 20 mars
Mora, Moraparken, 18 april, sista anmälningsdag 3 april
Borlänge, Scandic Hotel, 18 april, sista anmälningsdag 3 april
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 25 april, sista anmälningsdag 10 april
Malung, Hotel Sankt Olof, 25 april, sista anmälningsdag 10 april
Falun, Scandic Hotel, 2 maj, sista anmälningsdag 17 april
Borlänge, Scandic Hotel, 3 maj, sista anmälningsdag 17 april

Förkunskaper
* Du måste vara född år 2006 eller tidigare.
* Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Kurstid
Klockan 09.00 – 13.00 ca

Kursavgift
900:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker på denna länk eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

Utdrag ur belastningsregistret
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och förbund inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare/domare från 15 år som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

På denna länk finns mer information. (PDF-dokument)

OBS ! När du kommer till kursen ska du ta med dig utdrag från belastningsregistret som visas för vår kursledare

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt
* För att vara godkänd och få döma 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73, 023-233 75

Varmt välkommen med Din/Er anmälan!
Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet