Locka fram kämpaglöden!

"Jävlar anamma", målmedvetenhet och beslutsamhet. Hur motiveras en ung spelare att alltid göra sitt bästa? SvFF:s Daniel Ekvall menar att det gäller att skapa ett klimat där ansträngning uppmuntras.

Den här texten är hämtad ur Magasinet Fotboll #2 2019.

Alla tränare ställer återkommande frågan: "Varför springer inte hen?", "Hur kommer det sig att den spelaren inte kämpar?" Ibland finns omedelbara förklaringar, som att spelaren är sjuk, skadad eller tillfälligt ofokuserad. Men det finns tillfällen då det kan ha djupare orsaker.

– En viktig del för tränare är att fundera på vilken typ av feedback man ger sina spelare. Hur vuxna berömmer barn har nämligen visat sig påverka barns motivation. Exempelvis tenderar barn som, oavsett insats, får höra att de är duktiga att snabbt ge upp när de stöter på svåra uppgifter, säger Daniel Ekvall, som är tränarutbildare i fotbollspsykologi på SvFF.

Att kunna kämpa, att arbeta för långsiktiga belöningar och att anstränga sig är viktiga färdigheter för spelare i deras utveckling. Författaren och psykologen Angela Duckworth kallar det för "grit". Begreppet är inte helt oproblematiskt, eftersom det finns olika uppfattningar om hur motivation ska definieras.
I stora drag skulle man kunna säga att grit bygger på allmängiltiga psykologiska principer där syftet och kärnan inom fotboll handlar om att exempelvis sätta långsiktiga mål, inte ge upp i motgångar, att kunna fortsätta att göra viktiga fotbollsaktioner när man har misslyckats och att målmedvetet träna på sådant som breddar repertoaren etcetera.

– För oss inom SvFF:s tränarutbildning är det viktigt att inte se "grit" som ett personlighetsdrag som vissa spelare har och andra inte har. Självklart är en viss del medfödd, men sannolikt utvecklas "gritlika" beteenden i samspelet mellan individen och miljön, säger Daniel Ekvall.

I stället för oreserverad feedback visar forskningen att barn som får en mer nyanserad återkoppling, där både positiva och negativa delar lyfts fram, tenderar att uppvisa högre grad av motivation. En annan viktig del som påverkar barns motivation är vilken del av insatsen de får beröm för.

Experiment har gjorts där barn har delats upp i två grupper där alla fick genomföra samma IQ-uppgift. Den ena gruppen fick höra att deras lyckade resultat berodde på att de var smarta, medan barnen i den andra gruppen fick beröm för att de hade ansträngt sig. När båda grupperna sedan fick svårare uppgifter var det barnen som hade fått beröm för ansträngningen som ansträngde sig än mer, medan de i den andra gruppen ofta gav upp.

– Det gäller att skapa ett klimat där man pratar om och uppmuntrar till ansträngning. Det är färdigheter som man kan träna på och utveckla precis som att skjuta eller driva boll, säger Daniel Ekvall.

Att kunna kämpa, även i motgång, är en viktig egenskap inom fotboll för att utvecklas som spelare. Därför är det viktigt att såväl barn som vuxna har en tro på att förmågor och färdigheter är påverkbara. Om barnen inte tror att deras ansträngning eller arbetsinsats påverkar så slutar de kämpa.

– Förutom tränarens feedback är det också viktigt att utbilda spelare i vikten av långsiktig utveckling. Det är väldigt naturligt för spelare att fortsätta göra det som de lyckas med för stunden och som ger en känsla av kortsiktiga belöningar. Men för att utvecklas över tid behöver spelarna lära sig att det är bra att utmana sig själva, att göra saker som är svåra, att slänga sig ut och göra lite fel, säger Daniel Ekvall.

Därför menar han att det också är viktigt att tränare uppmärksammar spelares beteenden och aktioner på planen, snarare än att tala om fasta egenskaper.

– Undvik att prata om personlighetsdrag som talang eller duktig. Prata i stället i termer av "vad bra att du tränar på att driva bollen med båda fötterna", "jag ser att du tränar extra med tillslaget och i dag hade du jättefina skott" eller "våga driva boll själv ibland också, passa inte bara vidare när du får den". Det ger en mer långsiktig effekt på spelarens beteende.

Daniel Ekvall i (nästa) aktion under VM i Ryssland 2018.

Fakta: Daniel Ekvalls tips

  1. Beröm ansträngning och goda försök.
  2. Uppmuntra till kreativitet och nya lösningar.
  3. Uppmuntra spelare att göra igen, om den utförda aktionen blev mindre bra.
  4. Prata om spelarens aktioner och beteenden på plan, undvik gärna att prata om "personlighetsdrag" som talang, duktig etcetera.
  5. Dela med dig av hur du själv ibland gör fel men fortsätter att kämpa.
  6. Beröm individuella framsteg.
  7. Utbilda i och prata om långsiktig utveckling. Utmana spelare i att göra sådant som de inte riktigt kan i dag.
  8. Skapa ett engagemang under träningar genom exempelvis lekfulla påhitt, eller genom att pedagogiskt förklara syftet med övningen.

Juan Martinez