Inbjudan Folksam Ledarcamp!

Folksam Ledarcamp 11-13 oktober 2019
Folksam Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare, 16–25 år, att fortsätta utvecklas inom idrotten. Föreningar i Dalarnas och Gävleborgs distrikt – har ni någon/några unga ledare som stämmer in på kriterierna?

Idrottens försäkringsbolag Folksam är inte vilket försäkringsbolag som helst. Vi är idrottens försäkringsbolag som försäkrar såväl stora idrottare som små, proffs som nybörjare. Nio av tio idrottare är försäkrade i Folksam. Att det växer fram unga passionerade ledare, är viktigt för att idrottare ska tycka att det är roligt att satsa på sin favoritidrott. Folksam delar därför varje år ut stipendier för att unga ledare ska få chansen att utvecklas. På Folksams Ledarcamp kan du som gillar att leda, inspireras att vilja fortsätta utvecklas inom idrotten och stärkas i din ledarroll. Hoppas att vi får träffa just dig på årets Ledarcamp!

Årets tema – jämställd idrott Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.– Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Statistiken visar att vi inte använder all potential som finns när det gäller möjliga ledare för barn- och ungdomsidrott. Vi behöver tillsammans se över hur vi kan ändra våra normer och våra strukturer för att ge möjlighet för alla att bli ledare inom idrotten, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.Idrottsrörelsen har i det intensifierade jämställdhetsarbetet satt kvantitativa mål som ska vara uppnådda år 2025.

Kriterier för deltagande på Folksams Ledarcamp Dalarna och Gävleborg arrangerar tillsammans en av Sveriges ledarcamper. I år får 40 stycken unga ledare chans förutsatt att man är verksam i en förening från Dalarna eller Gävleborg. Motivering lämnas av sökande.Det ska vara en ideell ledare i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet inom Dalarna eller Gävleborg.Urval av deltagare till Folksam Ledarcamp görs utifrån kön, idrott, geografi. Fakta om Folksam Ledarcamp Tid:
Fredag till söndag 11-13 oktober.
Plats: Hotel Moskogen i Leksand.
Resor: För deltagare ingår mat, boende, aktiviteter och föreläsningar.
Kallelse: Deltagare får en kallelse från distriktsförbundet i god tid innan aktuell utbildningshelg.
Ansökan: Senast söndag 1 september och görs intresseanmälan via ansökningsformuläret i denna länk

Frågor: Besvaras av kontaktpersonen i respektive distrikt.

Dalarnas Idrottsförbund
Erik Rosendahl
erik.rosendahl@dalaidrotten.se
010-459 03 18 
Elin Ivarsson
elin.ivarsson@dalaidrotten.se
010-459 03 18

Gävleborgs Idrottsförbund
Marcus Andersson
marcus.andersson@gavleborg.rf.se
073-461 84 64 
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@gavelborg.rf.se
070-523 88 17

Ladda ner inbjudan här!