Regionala Regionala Futsalligan damer 2019/20

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder med detta till Regionala Futsalligan (RFL) säsongen 2019/2020.SvFF:s Tävlingsutvecklingskommitté kommer att uppdra till Förbundsstyrelsen att den 25 april fastställa föreskrifter och tävlingsformat för säsongen 2019/20.

OBS! Kansliet har berett ett förslag som bland annat innefattar nedan punkter, men vill dock poängtera att detta endast är ett förslag och att det således kan bli förändringar.

• Fri anmälan
• Geografiskt indelade seriegrupper
• Prel. seriespel från 27 oktober – 26 januari
• Dubbelmöten
• Slutspel bestående av kvarts- och semifinaler (dubbelmöten) samt final (enkelmöte)o Lag från samma seriegrupp får inte mötas i kvarts- och semifinaler.
När serierna är fastställda beslutas det om övriga principer för vilka lag som möter varandra i kvarts- och semifinalspelet
• Prel. slutspel från 9 februari – 15 mars, vilket innebär en spelledig helg mellan serie- och slutspel samt mellan semifinal 2 och final
• Seriespelet administreras av SDF och slutspelet administreras av SvFF.

SvFF:s Futsal- och Beachsoccerkommitté har som strategiskt mål att på sikt utveckla seriepyramiden för futsal på damsidan, där ett första steg blir att ta bort fri anmälan till RFL.

För detta ska vara möjligt krävs det att det finns en nivå under RFL, som möjliggör upp- och nedflyttning av lag.

SvFF har tidigare i år bett deltagande föreningar i RFL 18/19 besvara en enkätundersökning och nu innefattar arbetet att kartlägga nivån under samt intresset av att delta i RFL.

Detta innebär att principer för eventuell upp- och nedflyttning till och från RFL inför säsongen 2020/2021 kommer att beslutas efter att serierna är fastställda.

Anmälan sker via följande länk

Fyll i formuläret och klicka på "skicka". När detta är gjort är ni anmälda.

För att vara garanterad plats i seriespelet ska anmälan ske senast den 3 maj 2019.

Ekonomi

• Anmälningsavgift om 2000:- per förening, betalas till administrerande distrikt innan seriens start.

• Hemmalaget ska, i samband med match, betala domararvode enligt fastställda Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare, futsal. Föreningarna ansvarar solidariskt för samtliga domarkostnader inom respektive serienivå i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 27 § FTB.

• Kostnaderna för hallhyra står hemmalaget för.Svenska Fotbollförbundet
• Förbundsstyrelsen fastställer ekonomiska föreskrifter avseende reseersättning m.m. för förbundsserierna, se 2 kap. 28 § FTB.

Tävlingens föreskrifter och övrig informationTävlingens föreskrifter kommer att fastställas den 25 april och därefter publiceras under denna länk:
http://fogis.se/tavling/foreskrifter-och-tavlingsbestammelser

Med vänlig hälsningar
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen