Nytt datum för Öppen träning 1 för pojkar 04 i Falun

Nytt datum för den öppna träningen som blev inställd i Falun är nu satt till den 10/5. Anmälan är öppen till och med söndagen 5/5.

Öppna träningar
Under året då spelarna fyller 15 år bedrivs fyra tillfällen med öppna träningar. Öppna träningar 1-4 arrangeras på fem olika orter i mars, april, augusti och september.
Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras. Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.