Ett stort tack till alla föreningar som deltog under Spelformsdagarna 2019

Vi i Dalarnas fotbollförbund vill tacka alla deltagande lag, ledare, föräldrar för ert stora engagemang för ungdomsfotbollen i Dalarna. Det är kul att se att det är så många som är intresserade av att utbilda sig och driva ungdomsfotbollen framåt.

"Vi kan GÖRA varandra bra" – Pia Sundhage

Svenska fotbollförbundet införde 2019 att de nationella spelformerna skulle tillämpas i alla distrikt. Därför valde Dalarnas fotbollförbund att erbjuda Spelformsdagar för alla föreningar, riktat till ledare, spelare, föräldrar och organisation i föreningen. Spelformsdagarna syftade till att utbilda tränare i regler både teoretiskt och praktiskt inför serien och sammandragen. Utbilda föräldrar i de olika spelformerna samt i miljö runt om matcherna vi Puck eller boll – domaren spelar roll och via Fotbollens Spela Lek och lär som var föreläsningar som erbjöds under dagarna. För att nå så många föreningar som möjligt arrangerades 5 Spelformsdagar runt om i Dalarna, Mora, Falun, Borlänge, Ludvika och Avesta. Under dagarna utbildades 180 tränare i de olika spelformerna, både praktiskt och teoretiskt.

Konceptet var att tränarna som hade anmält sitt lag först gick på en föreläsning i den spelformen de anmält laget till, sedan gick ut och coachade sitt lag som spelade match. Under matcherna så fortsatte utbildningen igenom att praktiskt leda sitt lag utifrån vad som hade gåtts igenom på föreläsningen i ledarskap och regler. Under hela dagarna fanns det personer från förbundet som gick runt och stöttade i regler och förde diskussioner om hur föreningarna upplevde vissa regler och förändringar.

Publiken fick också en kortare utbildning av spelformerna samt vilket ledarskap som Svenska fotbollförbundet önskar att alla ungdomsledare har. Stöttande och guidande, att arbeta mycket med positiv förstärkning samt låta spelaren får lära sig själv att orientera sig på planen och fatta egna beslut. Föräldrar fick också lite information om Puck eller boll – domaren spelar roll kring bemötande av domaren både från publik och från tränarna.

Förutom extremt snöfall i Mora så har Spelformsdagarna varit soliga och varma. Det har varit stort intresse från föreningarna under dagarna och från föräldrar. Under dagarna deltog lag från 31 ungdomsföreningar runt om i Dalarna, 180 tränare deltog på föreläsningarna i de olika spelformerna och på många av orterna var det mellan 200–1000 personer i publiken som kom och gick under dagarna.

För att göra dagarna möjliga så hade Dalarnas fotbollförbund hjälp av värdföreningarna som konade upp planerna mellan matcherna och flyttade mål samt hade kisokverksamhet öppet under dagarna. Ett stort tack till Falu BS FK, Kvarnsvedens IK, Ludvika FK och Avesta AIK.

Dalarnas fotbollförbund hade bjudit in leverantörer av målburar och sarger till Spelformsdagarna, en av leverantörerna var med under alla 5 dagar. Detta gjorde det möjligt att visa de nya 9 mot 9 målen för kommunerna samt låta föreningarna prova på vad de tyckte om dem. Målvakterna tyckte det var jättekul att få stå i mål som inte är alldeles för stora utan faktiskt lagom storlek även om man inte är så lång. Målen var med på alla ställen förutom Mora, då de inte hann levereras i tid. Under dagarna fanns det också med en 3 mot 3 sarg som blev väldigt populär även när det inte var inbokade matcher så var det alltid barn som spelade i sargen små som stora.

En del av utbildningen för spelarna av att alla matcher börjar med Fair Play hälsningen även 3 mot 3 matcherna och många barn såg så stolta ut när de fick gå fram och göra en riktig hälsing då det var många som spelade sina första matcher.

Dagarna resulterade i många väldigt glada barn och många tränare som utbildades samt föräldrar.

Vi i projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla som var med under dagara och gjorde det möjligt, stort tack till värdföreningar och funktionärerna runt arrangemanget!