Utvecklingssymposium den 17/11

Nu har vi öppnat för anmälningar till symposiet som kommer att avhållas i Tällberg den 17 november på Hotell Villa Långbers. Ni kan anmäla er som vanligt via Fogis, under utbildning förening.

Årets symposium har underrubriken "Med målet som fokus" och föredragshållare är Jonas Jacobsson, och dessutom kommer Aja Lind att föreläsa om individ och teamutveckling.

Starten på denna lördag sker kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00.

Dessutom kommer DFF med en del information om nästa års verksamhet.

Alla certifierade föreningar måste närvara och det exakta programmet kommer att visas på vår hemsida när det är klart. Vi tycker det skulle vara kul om även föreningar som inte ingått i certifieringen skulle vilja delta, ALLA är välkomna.

Vid eventuella frågor kontakta ulf.weinstock@dalaidrotten.se 0702-509303