”Vi måste orka hålla över tid”

Måndagen den 15 oktober var Pia Sundhage i Falun och höll en föreläsning för 90 deltagare i sammanband med Dalarnas fotbollförbunds plus 10 000 projekt

Plus 10 000 – fotbollens chans att växa, är ett mentorskapsprogram för kvinnliga tränare för att inspirera att vilja bli eller fortsätta som tränare. Mentorskapsprogrammet handlar om att utvecklas som tränare på en individuell nivå och tillsammans med sin hemmaförening skapa en bra miljö för tränare att utvecklas och vilja stanna kvar.

Pia föreläste som en del i projektet, för att skapa inspiration. Innan föreläsningen fick deltagarna och deras mentorer i projektet möjlighet att träffa Pia själva och ställa frågor. En stund som både var lärorik och underhållande. Alla deltagare och deras mentorer var väldigt nöjda efter frågestunden.

Bland de viktiga delarna som Pia lyfte fram var att vi måste orka hålla över tid, både som tränare eller spelare. Våra karriärer kommer gå upp och ner, som tränare på elitnivå får man kritik men det är viktigt att veta vilken kritik man ska ta till sig och vilken som man måste låta rinna av. Som spelare är det lika viktigt att orka över tid, som 15 åring är man inte färdigutvecklad och har mycket kvar att lära. Det gäller att ha miljöer och personer runt omkring spelaren som gör att spelaren trivs och vill fortsätt utvecklas som spelare och som person, då kommer spelaren orka hålla över tid och fortsätta sträva efter sin dröm.

Hon uttrycker också vikten av att arbeta tillsammans i ett team, "ensam då är man bara ensam, men tillsammans är man stark" och hur vi är varandras miljö och att vi ska sträva efter att göra varandra bra i teamet. Hon lyfte också hur viktigt det är att omge sig med personer som kompletterar en och speciellt som tränare, det är svårt att kunna allt. Hon pratade om hur hennes olika roller som tränare har sett ut och för att gå långt som tränare betonar hon vikten av att vara sig själv och lyfta sina individuella styrkor. Istället för "Laget före jaget" nämner hon "Jag för laget".

Vid flera tillfällen lyfte hon hur viktig miljön för både spelare och tränare är för att utvecklas. En jämställd miljö skapar de bästa förutsättningarna. Därför är det viktigt att vi får in fler tjejer i idrotten för att kunna utveckla den, inte kvotera in tjejer bara för att, utan få in tjejer som vill, kan och har ett driv att vilja utveckla.