Anmälan till Öppen träning P/F 15-17 år

Anmälan till Öppen träning 3 - P/F 15/03, Öppen träning 7 - P/F 16/02, Öppen träning 11 - P/F 17/01.

Vi har under året initierat öppna träningar för pojkar och flickor 15-17 år i enlighet med svensk fotbolls intentioner att ge fler spelare utbildning och att spela fortsätter spela fotboll längre.

Så många som möjligt - så länge som möjligt - så bra som möjligt.

Under de inledande månaderna har vi sett att anmälningarna till de öppna träningarna på vissa orter varit få och att träningarna fått ställas in och på vissa orter varit väldigt många spelare, vilket har medfört vissa praktiska problem.

Vi gör nu förändringar för att säkerställa en bra kvalitet på samtliga träningar som genomförs och bjuder nu in till öppna träningar med gemensamt anmälningsdatum. Detta för att få bättre koll på intresset och anmälningsläget för att sedan fördela spelare till öppna träningar. Vår förhoppning är att det inte blir för få eller för många till de öppna träningarna och att vi kan fördela spelare ur ett geografiskt perspektiv.

I och med detta kommer datum och plats att fastställas efter anmälningstiden och spelare fördelas till respektive öppen träning och ort. Kallelse skickas till föreningar och anmälda deltagare med angiven e-postadress senast onsdagen den 28 mars.

Anmälan till de öppna träningarna gör du här eller i föreningsinloggningen i FOGIS, senast den 26 mars. Efteranmälningar är inte möjliga.

Frågor angående öppna träningar besvaras av Bengt Ottosson, 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se