Centrala träffar

Centrala träffararna för certifieringen 2018 är nu fastställda.

Den första centrala träffen kommer att vara den 24 april och den andra kommer att vara den 28 augusti. Bägge dessa träffar kommar att avhållas på Scandic Lugnet i Falun med start kl. 18.00 och slut 21.00. Samtliga föreningar som ingår i certifieringen ska närvara och dessutom finns det plats för övriga föreningar i Dalarna att delta.

Anmälan gör ni i Fogis under föreningstillfälle.

Vid eventuella frågor kontakta ulf.weinstock@dalaidrotten.se eller på tel 0702-509303