Plus 10 000, fotbollens chans att växa!

Den 15 april 2018 hade Dalarnas Fotbollförbund kick-off för det nya mentorskapsprogrammet för att uppmuntra fler kvinnor och tjejer till att vilja bli och fortsätta vara tränare. Projektet är skapat utifrån Svenska fotbollförbundet kommande satsning +10 000, fotbollens chans att växa. Projektet ska ge kvinnliga tränare lite extra stöd och fler verktyg i deras utveckling som ledare och tränare medan de går tränarutbildningarna. Vi ser alltså att projektet i förlängningen leder till att så många föreningar som möjligt i Dalarna får fler ledare, framför allt kvinnliga ledare, som kan utveckla och stärka sitt ledarskap i tränaruppdraget.

Under 2017 utbildades 67 kvinnor i Svenska fotbollförbundets tränarstege i Dalarna och verksamma som tränare i föreningarna. I Dalarnas fotbollförbunds verksamhetsplan 2018 är två av de många effektmålen som är kopplade till utvecklingskommittén riktade till att fler kvinnor vill vara tränare i fotboll. Dessa effektmål är:

Dalarnas FF skall verka för att bredda tränarkåren i Dalarna:

  • Fler kvinnliga tränare skall vara verksamma som tränare i Dalarnas fotbollsföreningar
  • Öka antalet kvinnliga deltagare på högre tränarutbildningar (B-diplom ungdom, A-ungdom och UEFA B)

Aktiviteten som är kopplad till målen är att Dalarnas FF ska:

  • Genomföra en eller flera träffar riktade mot kvinnliga tränare

Mentorskapsprogrammet är utformat i tre moment. Del ett handlar om att planera och hålla i träningar för olika åldrar tillsammans med en mentor. Efter genomförd träning ska mentorerna ge feedback till tränaren. Tränaren tar med sig de bitar som kan utvecklas och jobbar med dessa till nästa tillfälle mentorn är med. Deltagarna har under hela projektet öppen kommunikation med sin mentor och kommer överens om när träningarna genomförs och för vilket lag.

Del två är att delta på två föreläsningar som anordnas av Dalarnas fotbollförbund. Den ena föreläsningen kommer att handla om ledarskap och inspiration. Den andra föreläsningen kommer Svenska fotbollförbundet hålla i och den handlar bland annat om spelarutbildningsplanen och spelformer. Här får deltagarna en djupare kunskap inom dessa områden.

Del tre är att tillsammans med andra deltagare i närliggande område och deras mentorer sätta ihop ett material som sedan ska presenteras för styrelsen i föreningarna. Materialet som ska presenteras ska till exempel handla om vilket vilken stöttning kvinnliga tränare behöver ute på planen och av föreningen? Hur ska föreningen arbeta med att få fler kvinnor till att vilja bli tränare? Hur ska föreningen arbeta för att behålla de befintliga kvinnliga tränarna och uppmuntra fler att utbilda sig på högre nivåer? Materialet anpassas utifrån hur föreningar arbetar i dagsläget. Dalarnas fotbollförbund tycker att det viktigt att föreningarna ska ser detta som en tillgång för föreningarna. Genom att deras kvinnliga ledare är med i mentorskapsprogrammet får de en bred kunskap, inspiration och mycket ny energi.

I dagsläget är mentorskapsprogrammet enbart till för kvinnor men vi har som önskan och mål att i framtiden rikta mentorskapsprogrammet till både tjejer/kvinnor och killar/män.