Anmälan till Öppna träningar P/F 15-16 år

Anmälan till Öppen träning 4 och 5 för P/F 15/03 och Öppen träning 8 och 9  för P/F 16/02.

Vi har under året initierat öppna träningar för pojkar och flickor 15-17 år i enlighet med svensk fotbolls intentioner att ge fler spelare utbildning och att spelare fortsätter spela fotboll längre.

Så många som möjligt - så länge som möjligt - så bra som möjligt.

Under de inledande månaderna har vi sett att anmälningarna till de öppna träningarna på vissa orter varit få och att träningarna fått ställas in samt att det på vissa orter varit väldigt många, vilket har medfört vissa praktiska problem.

Vi gör nu förändringar för att säkerställa en bra kvalitet på samtliga träningar som genomförs och bjuder nu in till öppna träningar med gemensamt anmälningsdatum. Detta för att få bättre koll på intresset och anmälningsläget för att sedan fördela spelare till de öppna träningarna. Vår förhoppning är att det inte blir för få eller för många till de öppna träningarna och att vi kan fördela spelare ur ett geografiskt perspektiv.

I och med detta kommer datum och plats att fastställas efter anmälningstiden gått ut och spelare att fördelas till respektive öppen träning och ort. Kallelse skickas till föreningar och anmälda deltagare med angiven e-postadress senast tre dagar efter det att anmälningtiden gått ut.

Anmälan till de öppna träningarna gör du här eller i föreningsinloggningen i FOGIS. Anmäl gärna i god tid och observera att efteranmälningar inte är möjliga.

Frågor angående öppna träningar besvaras av Bengt Ottosson, 023-454 72, bengt.ottosson@dalaidrotten.se.