Inbjudan till tränarutbildning A Ungdom

SvFF:s utbildnings- och utvecklingsavdelning lanserar Tränarutbildning A Ungdom (TU AU) under första kvartalet 2018. Utbildningen tar upp samma kompetensområden som UEFA:s Elite Youth A-utbildning.

Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla avseenden. Den vänder sig till alla ungdomstränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för de spelare de ansvarar för. Kursen består av två kursmoduler om vardera två dagar.

Behörighet för kursen har alla tränare som har ett B Ungdom-diplom eller diplom från någon av UEFAkurserna; B, A, PRO eller Elite Youth A. SvFF välkomnar alla tränare i dessa kategorier till denna utbildning, med betoning på B Ungdom-, UEFA B- respektive A-utbildade tränare.

Anmälan till kursen gör du här senast 2018-03-07