Länsidrottschef Peter Berglund gästar Årsmötet

Länsidrottschef Peter Berglund gästar vårt årsmöte onsdagen den 21 februri.

Peter kommer att hålla ett föredrag i anslutning till årsmötet som utgår från svensk idrotts strategi mot 2025.

Peter skriver bla om detta i Dalaidrottens gästblock.

Utdrag ur gästbloggen:
... En annan viktig arbetsuppgift som jag fick sätta mig in i var den utvecklingsresa som svensk idrott står inför och som går under namnet Strategi 2025; svensk idrott – världens bästa.

Svensk idrott behöver bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig välkomna på sina villkor. Grundtanken är Idrott för alla och Idrott hela livet. Idag slutar barn och ungdomar att idrotta alldeles för tidigt. En trend idag är att många vill röra på sig/träna men inte tävla på samma sätt som tidigare. Idag ser vi också att 20% av landets ungdomar inte rör på sig överhuvudtaget. Många ungdomar vill idag prova idrotter de inte utövat tidigare som barn. Det kommer att bli en nödvändig och intressant men arbetsam resa som kommer att kräva förändrade attityder, arbetssätt, utbildning och hur vi organiserar svensk idrott. Samtidigt måste vi behålla idrottens särart som går ut på att tävla och mäta sig mot andra.

Varmt välkommen till vårt årsmöte Peter!