Inbjudningar domarkurser

Här finns inbjudan till domarkurser 11 mot 11/9 mot 9 grundutbildning och 7 mot 7/5 mot 5 fort- och grundutbildning.

11 mot 11/9 mot 9 grundutbildning vänder sig till dig som vill döma 11 mot 11/9 mot 9 fotboll.
7 mot 7/5 mot 5 fortbildning är för dig som dömde 2018 och 7 mot 7/5 mot 5 grundutbildning är för dig som inte dömt.

Liksom 2018 ingår Länsförsäkringar i projektet Ungdomare och de som genomför domarkurserna 7 mot 7/5 mot 5 i åldern 14 år till 20 år erhåller en domartröja.

Välkommen till Grundutbildning 2019  11 mot 11 domare och 9 mot 9 domare

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning för 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll för:

* Nybörjare. Se förkunskaper nedan.
* För de som inte gått 11 mot 11 Fortbildning de sista två åren.

Plats & Dag
Borlänge, Scandic Hotel, 16-17 februari, sista anmälningsdag 1/2 
Avesta, Avesta AIK:s klubblokal, 2-3 mars, sista anmälningsdag 15/2
Falun, Scandic Hotel, 9-10 mars, sista anmälningsdag 22/2 
Mora, Moraparken, 23-24 mars, sista anmälningsdag 8/3
Ludvika, Grand Hotel Eelktra, 30-31 mars, sista anmälningsdag 15/3 
Borlänge, Scandic Hotel, 4-5 maj, sista anmälningsdag 19/4

Förkunskaper
1. Du ska ha genomfört Grundutbildning för 7 mot 7 domare tidigare eller ha samt vara född 2003 eller tidigare.
2. Om du inte har genomgått 7 mot 7 domare utbildning så ska du vara född 2001 och ha fotbollsbakgrund.
3. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket samt delta i introduktionssamtal före ev. kurs.

Kurstid/Teori
Lördag kl.09.00-16.00 och Söndag 09.00 – 14.00 ca. Max 20 deltagare.

Kurstid/praktik
Detta sker genom hjälp av våra distriktsinstruktörer under våren 2019 eller senast under Skinnarcupen i Malung.

Kursavgift
1.500:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan. Introduktionssamtal förekommer inför kurserna.

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare samt till kursdeltagare med meddelad e-postadress. Vid introduktionssamtal skickas kallelse separat till samtliga deltagare.

Övrigt
För att vara godkänd och få döma 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll fodras 100% närvaro på kursen, genomförd löptest, genomförd praktik och betald kursavgift, samt godkänt regelprov.

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73.

_________________________________________________________________________
Välkommen till Fortbildning för 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare 2019 

Dalarnas FF inbjuder Dig till domarkurs i Fortbildning 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll.

Denna utbildning måste man gå varje år för att döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll annars måste man gå en Grundutbildning 7 mot 7 domare och 5 mot 5 fotboll nästkommande år.

Observera att det är Du som domare är ansvarig för att Du blir anmäld till kursen!

Plats & Dagar
Falun, Scandic Hotel, 20 mars, sista anmälningsdag 6 mars
Avesta, Ishallen Teorirummet, 27 mars, sista anmälningsdag 14 mars
Borlänge, Scandic Hotel, 3 april, sista anmälningsdag 20 mars
Leksand, Siljansvallen, 10 april, sista anmälningsdag 27 mars
Ludvika, Grand Hotel Elektra,16 april, sista anmälningsdag 3 april
Mora, Moraparken Hotellbyggnaden, 17 april, sista anmälningsdag 3 april

Förkunskaper
Du måste ha gått Grundutbildning för 7 mot 7 domare 2018 eller Fortbildning för 7 mot 7 domare 2018.

Kurstid
Klockan 18.00 – 21.00 ca

Kursavgift
600:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt
* För att vara godkänd och få döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Kvällsfika och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften.

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023 - 454 73.

_________________________________________________________________________
Välkommen till Grundutbildning för 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare 2019 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare för:
* Nybörjare: Se förkunskaper nedan.
* De som inte gick domarkurs (7 mot 7 fortbildning) under 2018.

Vi ber därför föreningarna att se över behovet av nya 7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare snarast och anmäla dessa enligt nedan:

Plats & Dagar
Borlänge, Scandic Hotel, 16 mars, sista anmälningsdag 1 mars
Avesta, Ishallen Teorirummet, 23 mars, sista anmälningsdag 8 mars
Falun, Scandic Hotel, 6 april, sista anmälningsdag 22 mars
Mora, Moraparken, 13 april, sista anmälningsdag 29 mars
Borlänge, Scandic Hotel, 13 april, sista anmälningsdag 29 mars
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 27 april, sista anmälningsdag 12 april
Malung, Hotel Sankt Olof, 27 april, sista anmälningsdag 12 april
Falun, Scandic Hotel, 4 maj, sista anmälningsdag 19 april,
Borlänge, Scandic Hotel, 5 maj, sista anmälningsdag 19 april

Förkunskaper
Du måste vara född år 2005 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Kurstid
Klockan 09.00 – 13.00 ca

Kursavgift
850:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

Återbud
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt
För att vara godkänd och få döma 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.

Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska

Upplysningar
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73