Extra Representantskapsmöte 20 februari

Dalarnas fotbollföreningar beslutade på ett välbesökt Representantskapsmöte den 1 december, där 31 föreningar samlats för att besluta om tävlingsverksamheten 2018, att utlysa ett extra Representantskapsmöte i samband med Årsmötet den 20 februari.

Bakgrunden till beslutet är de motioner till förändring av seriesystem på damsidan som 4 föreningar lämnat in.

Motionärerna önskade en tillbakagång till ett seriesystem med division 3 serie och underliggande division 4 serie från det beslut som Representantskapsmötet 2017 fattade att slopa division 4 nivån och istället spela i en eller flera divsion 3 serier.

Styrelsen menade att en sådan förändring först kan ske till 2020 med 2019 som ett övergångsår med hänvisning till 2017-års beslut och föreslog avslag på motionerna.

Debatten gick stundtals hög med många inlägg och Representantskapsmötet beslutade till slut att bordlägga frågan och ge distriktsstyrelsen uppdrag att undersöka interesset bland klubbarna om deltagande i seriespel och i vilken division föreningen önskar spela.

Distriktsstyrelsen fick även uppdrag att ge förslag på serieindelning för Damer div 3 och damer division 4 i händelse att Extra Representantskapsmötet röstar i den riktningen.

Frågan kommer att avgöras på ett Extra Representantskapsmöte den 20 februari 2019 på Kvarnporten i Falun.