Sök stipendium ur Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Motivering förra årets stipendiemottagare
Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har tilldelat Kronängs IF 2017 års stipendium. Kronängs IF prisas för att man på ett utmärkt sätt arbetar med inkludering i sin ordinarie fotbollsverksamhet där värdegrundsfrågor tillåts stå i fokus.
Föreningens eget arbete och samarbete med andra organisationer i Borås stad visar på ett konkret sätt upp idrottens kraft och potential som viktig samhällsaktör.

Innehåll
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Ansökan
Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 14 september 2018 under adress: Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond Att: Helena Bohman c/o Svenska Fotbollförbundet Box 1216 171 23 Solna

Frågor
Eventuella frågor besvaras av stiftelsens ordförande Krister Malmsten, tfn 070-594 73 76 eller Helena Bohman, tfn 08-735 09 78.

Information
Information av tidigare års stipendiater återfinns på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond