Ansökan till Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december. Ansökningssidan för hösten -19 öppnas 1/9 -18, se länken nedan.

http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-gymnasieskolan/nationella-idrottsutbildningar-fotboll1/