Info till föreningarna 2018

Nu startar vi upp säsongen i distriktsfotbollen.Ta därför del av informationen här från vår Tävlingskommitté. Ett antal nyher finner du här som gäller barn-, ungdoms- och seniorfotboll.

Tävlingsregler 2018 

På Dalarnas FF hemsida finns alla tävlingsregler som reglerar tävlingsverksamheten 2018.

Tävlingsbestämmelser 2018 (TB Dalarna 2018)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

Representationsbestämmelser 2018 (RB Dalarna 2018)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

TB RB kortversion 2018 (Junior och seniorfotboll)
Här finns de viktigaste bestämmelserna för att genomföra matcher.
Detta dokument ska varje ledare ha tillgängligt vid match.

Tävlings- och representationsbestämmelse för ungdomsfotboll

(TB RB ungdom 2018)
Här finns kompletterande tävlingsregler för ungdomsfotbollen. Detta dokument ska alla ungdomsledare ha tillgängligt vid match.
På denna länk finns detta dokument

OBS! För pojkar P 17 finns särskilda tilläggsbestämmelser

Särskilda föreskrifter för DFF:s tävlingar utöver seriespel
Här finns kompletterande föreskrifter för senior- och ungdomscuper.
På denna länk finns detta dokument

Farmarklubbsavtal
Här framgår vad som gäller för farmarkubbssamarbete. Notera att farmarklubbar betraktas som U-lag i DFF:s tävlingsregler.

Förening har skyldighet att informera sina ledare om de tävlingsregler som finns!

Varje förening ska ha en tävlingsansvarig (TB Kap 2 § 12).
Denna person ska ha särskild god kunskap om tävlingsreglerna och förvissa sig om att föreningens ledare känner till om att tävlingsregler finns samt vara behjälplig vid tolkningen av dessa. Vid oklarheter kontaktar den tävlingsansvarige Tävlingskommittén. Fungerar detta inom föreningen undviks misstag som i vissa fall kan leda till poängavdrag eller straffavgifter för föreningen.

Distriktsövergripande (regionalt) seriespel för division 2 Damer och F 17 Svealand har egna kompletterande tävlingsregler som delgetts berörda föreningar

Nyheter 2018 att särskilt notera:

Övergripande

TB Kap 2 § 2.2 Barn- och ungdomsfotboll
Det är inte tillåtet att i av distrikt anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år öppet redovisa matchresultat.

TB Kap 2 § 32 Solidarisk fördelning av domarkostnader
Kommer även att tillämpas i förbundsserierna. Arrangerande förening ansvarar för utbetalningen till domare i samband med match. (Kap 4 § 32).

TB Kap 3 § 5 Tävlingsjury
Även i av föreningar anordnade tävlingar finns nu särskilda krav på hur tävlingsjuryn utses, sammansättning och hur eventuella anmälningar skall ske och om det finns möjlighet till överklagan av tävlingsjuryns beslut

TB Kap 3 § 6 Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
I föreningsarrangerade tävlingar får slutsegrare inte koras och öppen redovisning av matchresultat inte ske i tävlingar t.o.m. 12 år.

TB Kap 4 § 5 Ersättare och avbytare (förbundsserier)
I division 2 och 3 herrar och division 1 damer får högst 5 ersättare bytas in. Under pågående spel (undantaget halvtidspausen) får dock bara detta ske vid 3 tillfällen. Eventuella byten i halvtidspausen räknas således inte.

TB Kap 5 § 1  Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare som uppenbart försöker erhålla varning eller utvisning eller på annat sätt försöker vilseleda domaren kan bestraffas.

TB Kap 6 § 18 Obehörig spelare
Förening som vid upprepande tillfällen använt obehörig spelare kan uteslutas från tävlingen.

Begrepp
5-, 7-,9- och 11-manna begreppet har ersatts av begreppet 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 i tävlingsbestämmelserna.

Dalarnas FF:s tävlingsverksamhet

Senior- och juniortävlingar

TB Kap 2 § 9 Seriespel för herrar och damer
Notera att även 2018 deltar distriktets 4 lag i division 3 i samma serie vilket innebär att högst 4 lag kan nedflyttas till division 4 2019.

Division 4 för damer utgår 2018 och seriespelet kommer därför enbart genomföras i 2 st. division 3-serier.

Detta innebär även att A-lagsspelares deltagande i U-lag- och farmarklubbar skall ske i enlighet med TB Kap 1 § 12.

Den fria representationsrätten som fanns i division 4 2017 gäller således inte under 2018.

Seriesegrande lag kvalspelar mot lag 2 i den andra serien där seriesegrande lag har hemmaplan. Segrarna i respektive match möts i en kvalfinal där segraren uppflyttas till division 2. Hemmalag utses genom att jämföra lagens serieresultat jämfört med antal matcher i serien. ( TB Kap 2 § 5 men där lottning ersätter match på neutral plan).

OBS !
Vid oavgjort resultat vid matchens slut utses segraren via straffsparkstävling.

TB Kap 2 § 21  Ansökan om ändrad avsparkstid
Tävlingsstyrelsen kan i sista spelomgången, om en förenings både A-och U-lag har match på den fastställda matchdagen, efter framställan medge flytt av matchen även om matchens resultat kan påverka upp- och nedflyttning. Detta gäller även i kvalspel.

TB Kap 2  § 22  Uteslutning eller utträde ur serie.
Lag som utgår ur en serie skall kommande säsong nedflyttas till lägsta serien.

Är ett förtydligande att upp- och nedflyttnings- och vakansbestämmelser inte medger annat beslut.

TB Kap 4 § 7 Förläggning av hemmamatch
Förening kan efter framställan till Tävlingsstyrelsen få spela sin hemmamatch utanför hemkommunen men då i närområdet.

Ungdomstävlingar

Föreningsarrangerade cuper
Tävlingar t.o.m. 9 år kan arrangeras under hela året. Notera att dessa tävlingar skall anmälas till DFF på ett särskilt dokument som finns på hemsidan.

Divisionsspel (t.o.m. 17 år)
Rekommenderade åldrar tas bort och föreningarna ansvarar för att lagen anmäls i lämplig division.
Deltagande i seriespel rekommenderas från 10 år.
Division 3 för både pojkar och flickor spelas med 9 mot 9.
Kortpass vid inkast som gällde 2017 i division 5 och 6 tas bort och ersätts 2018 med en återgång till inkast 2018.
I övrigt gäller samma spelregler som under 2017.

Utförligare information finns i Tävlingsbestämmelserna som finns på denna länk

Miljönären Cup
Även pojkar och flickor 14 år spelas med 9 mot 9

Övrigt att notera
Föreningens ledare och tävlingsansvarig skall särskilt notera de tävlingsbestämmelser som finns i TB Kap 3 Föreningens egen match och TB Kap 6 Förenings ansvar.

Om en förening i seriespelet deltar med två U-lag eller har ett farmarklubbsavtal och ett U-lag gäller följande "representationsbestämmelser".

Föreningens A-lag betraktas som "A-lag" för farmarklubben (räknas som lag U 1). Spelare som deltagit i A-laget i sin senaste match, oavsett när detta skedde, kan bara spela i Huvudklubben/A-lag eller i Farmarklubben/U 1 i sin första nästa match.

Föreningens farmarklubb/U1 räknas som "A-lag" för lag U 2. Övergång från A-lag direkt till U 2-lag är således inte heller här tillåtet

För att en förening ska få godkännande att arrangera tävlingar (cuper) ska föreningen ha direkt och totalt ansvar för inbjudan och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare

Se mer information i TB Kap 3 Förenings egen match eller tävling

Eftersom DFF i sina tävlingar inte utfärdar åldersdispenser kan DFF inte lämna tillstånd för åldersdispens i tävlingar som arrangeras av föreningar eller av andra distrikt. Vid behov av åldersdispens måste därför kontakt tas med arrangören.

Matchförmedlare för herrar div. 4 är Peter Johansson och för herrar div. 5 Mikael Lindfors.

Förteckning av matchförmedlare för övriga serier finns på denna länk.

Domare och assisterande domare måste vid mottagandet av matcharvode och reseersättning ange personnummer och göra namnförtydligande på kvittot. Om så inte sker kan föreningen vägra att betala ut ersättningen.

Varje förening ska utse någon i föreningen som är ansvarig för ungdomsdomarna! Denne ansvarar för att lämplig domare utses till matcherna samt fungera som stöd till dessa ungdomar som har en tuff uppgift att sköta. Använd gärna tvådomarsystemet!

OBS! Matchrapporter i ungdomstävlingar ska förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet avslutats!

Alla föreningar bör anmäla lämpliga pojkar och flickor till utbildningen av ungdomsdomare så att det finns tillräckligt med legitimerade domare att tillgå. DFF kan inte godkänna ett matchresultat där en icke legitimerad domare dömt och dessa matcher måste därför spelas om. Ledare för bortalag bör före match kontrollera domarens behörighet.

Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelaren deltar. OBS! Brott mot denna bestämmelse kan ge poängavdrag då spelaren anses vara obehörig att delta!

Kontrollera regelbundet er registrering av spelare. Slarv med licensieringen kan få tråkiga konsekvenser inte bara om icke registrerade spelare blir skadad utan även för laget som kan förlora poäng.

Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörandes förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens data register samt att dessa uppgifter kan offentliggöras. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

OBS! Vårdnadshavarens underskrift krävs vid förstagångslicensering eller registrering.

Alla spelare ska registreras fr.o.m. det år spelaren fyller 15 år. Alla 12 -14-åringar bör dock även registreras så att föreningen kan komma i åtanke vid utdelning av eventuella utbildningspengar om en spelare blir professionell.

Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt registrerade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Ledare och supporters måste alltid respektera domarnas arbete.

Särskilt viktigt är det inom ungdomsfotbollen där de unga domarna oftast förekommer. Tänk på att de liksom spelarna är under utbildning

Spelprogram, resultat och tabeller återfinns på Dalarnas FF:s hemsida på denna länk

Tävlingskommittén hoppas slutligen att alla inblandade parter tar sitt ansvar för att säsongen genomförs under sportsliga och värdiga former!

Ta med- och motgångar med fattning och ta ansvar för ditt agerande så att vi skapar en bra matchmiljlö.