UngDomare - en satsning på unga domare

Dalarnas Försäkringsbolag har skapat ett nytt sponsorkoncept kallat UngDomare, i samverkan med Dalarnas Fotbollförbund och Dalarnas Fotbolldomarklubb. På finalerna i Ungdoms DM Miljönären Cup delas stipendium ut till årets UngDomare för första gången.

Bakgrund till konceptet
Dalarnas Försäkringsbolag är aktiva som sponsorer över hela Dalarna, inom många olika idrotter och föreningar, men har saknat ett eget, lokalt sponsorkoncept. Med anledning av den hårdare attityden och bemötandet av unga domare aktualiserades frågan; vem står på de unga domarnas sida? Så föddes idén till UngDomare. Konceptet består av tre delar:

1. Synliggöra unga domare
En riktigt duktig domare märks knappast alls under match, och när matchen är slut är det vinnarna som får ryggdunkar och gratulationer. Vi vill med vårt koncept synliggöra de unga domarnas viktiga roll, att de är modiga, ansvarsfulla och helt avgörande för att sporten ska kunna utövas av alla aktiva.

Varje år delar vi ut stipendium till årets UngDomare, ett till en tjej och ett till en kille, för att lyfta dem, sätta fokus på unga domare och visa vår uppskattning för den fina insatsen.

2. Stärka unga domare i sin roll
Det finns en mängd utbildningar för ledare, föräldrar, aktiva barn och ungdomar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar inom idrotten, något som unga domare ofta utsätts för. Vi satsar på att stärka de unga domarna – så att de ska stå pall när andra gormar och skriker. Det kan vara nog så tufft många gånger med många känslor inblandade.

Vi erbjuder unga domare utbildning för att stärka självförtroendet, lära sig hantera konflikter med vuxna och jämnåriga, att växa med rollen och vikten av att stödja varandra.

3. Skapa gemenskap
Unga domare kommer från olika idrottsklubbar och utbildas av förbundet. Det finns ofta ingen tillhörighet utanför den egna klubben, inga egna domarkläder, alla har på sig det som passar bäst för dagen. Vi har skapat ett klubbmärke och tagit fram en gemensam domardräkt.

Alla som går grundutbildningen till sjumannadomare får en domartröja, vattenflaska och en visselpipa. De som går vidareutbildningen får ett helt domarställ och en träningsväska.

Kontaktperson för UngDomare
Lena Samuelsson
Sponsoransvarig Dalarnas Försäkringsbolag
lena.samuelsson@dalarnas.se
070-349 11 28, 023-930 83

www.ungdomare.se