Inbjudan till Utvecklingssymposium

Årets symposium kommer att hållas på Viking Line och vara en avslutning på årets certifiering som vi hoppas ska bli en trevlig och ihågkommet evangemang.

Avresa sker den 10 november från Stockholm och återresan den 11 november. Vi kommer att åka buss från Dalarna och ha ett första föredrag av Jonas Jacobsson när vi anländer till Stockholm.

Temat för årets symposium är " Drömmar och visioner som gått i uppfyllelse".

För alla klubbar som ska bli certifierade är det obligatoriskt att anmäla minst 3 deltagare och max 5 stycken, för övrigt så finns det möjlighet för alla föreningar i länet att anmäla sig.

ANMÄLAN görs i Fogis under utbildning.

Ett detaljerat program kommer att skickas ut senare.

OBS. Sista datum för anmälan är den 9.oktober. Vid eventuella frågor kontakta Ulf Weinstock 0702-509303 eller ulf.weinstock@dalaidrotten.se.