Representatskapsmöte 2017

Lördagen den 9 december genomför vi årets representantskapsmöte för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2018.

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 8 oktober.

Tyck till - Påverka - Förändra!