Inbjudan till licensfortbildning för tränare UEFA B

För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser, i enlighet med Coaching Convention 2015, för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro-respektive UEFA A-utbildning, och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för alla tränare med ett UEFA B-diplom, d.v.s. gamla "BAS". (Du som har genomgått högre utbildningar såsom UEFA A eller UEFA PRO, UEFA Elite Youth A berörs inte av denna fortbildning)

Innehåll
Upplysning om den nya UEFA B, spelsystem, matchanalys och fotbollsfys samt organisation och planering.

Formell behörighet att söka har den som genomfört UEFA BAS DIPLOM
Utbildningsplatser per ort: 30

Preliminärt program:
Dag 1                                           Dag 2
09.00 Start                                   08.30 Start
12.30 Lunch                                 10.00 Kaffe
13.30 Fortsättning                         12.00 Lunch
15.30 Kaffe                                   15.00 Kaffe
17.30 Avslut                                  17.00 Avslut och hemresor

Start- och avslutstider varierar i Stockholm – vänligen se nästa sida.

Orter och datum för Licensfortbildning för tränare UEFA-B

Gävle
Datum: lördag den 4 november till söndag den 5 november 2017
Start kl. 09.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic CH, Nygatan 45. Tel. 026-495 84 14.
Bokning av rum kod: "SvFF", bokas senast 13/10.
Instruktör: PG Eliasson, Tore Lennartsson och Ramin Kiani.

Umeå
Datum: lördag den 18 november till söndag den 19 november 2017
Start kl. 09.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Plaza, Storgatan 40. Tel 090-205 63 00.
Bokning av rum kod: "SVE181117", bokas senast 2/11.
Instruktör: PG Eliasson, Kenth Värja och Ramin Kiani.
Karlstad
Datum: lördag den 18 november till söndag den 19 november 2017
Start kl. 09.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11. Tel.
054-7764713.
Bokning av rum, kod: " 46237054", bokas senast 17/10.
Instruktör: Åke Kallenberg, Jonas Gradin och Håkan Wärme.
Växjö
Datum: lördag den 25 november till söndag den 26 november 2017
Start kl. 09.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Wäxjö, Hejaregatan 19, tel. 0470-736000.
Bokning av rum, kod: " SvFF", bokas senast 21/10.
Instruktör: Åke Kallenberg, Jonas Gradin och Magnus Åhlander
Stockholm
Datum: fredag den 1 december till lördag den 2 december 2017
Start kl. 10.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Järva Krog, Vallgatan 2. Tel. 08-517 345 00.
Bokning av rum, kod: " 46255603", bokas senast 8/11.
Instruktör: Anders Bengtsson, Ramin Kiani och Urban Helsing.
Linköping
Datum: lördag den 9 december till söndag den 10 december 2017
Start kl. 09.00 dag i – 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Linköping Väst, Rydsvägen, tel. 013-495 50 00.
Bokning av rum, kod: " SVE091217", bokas senast 29/11.
Instruktör: Åke Kallenberg, Jonas Gradin och Jörgen Johansson.
Ekonomi
Kursavgiften är 1.800kr.

Ev. övernattning bokas och betalas separat av kursdeltagaren liksom utbildningsmaterial för de som inte har sedan tidigare.

Kursavgiften faktureras antagna deltagare först efter det att an-tagningen bekräftats. Vid återbud, där ev. reserv inte hinner ersätta tas en kostnad ut på 60 % av kursavgiften.

Medtag
Du behöver ta med dig en taktiktavla. Det behövs då du kommer att diskutera ditt spelsystem med dina kurskamrater!

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial finns att beställa från Fotboll Förlagets webbshop materialet heter "SvFF Tränarutbildning UEFA B Paket". Du hittar materialet här: www.sisuidrottsbocker.se
Beställ materialet i god tid innan kursen startar!
UEFA B-Licens erhålls efter avslutad utbildning.

Resor och logi

Resor och ev. övernattning bokas av deltagaren själv (SvFF har reserverat logi för en natt för de deltagare som önskar boka).
För bokning, kontakta hotellet på aktuell ort (se information ovan i inbjudan), och ange den kod som finns angiven. Obs! Att dessa rum hålls enbart till de datum som finns noterade här i inbjudan. Efter detta kan rum inte garanteras.

Anmälan som är bindande sker via länk: http://fogis.se/fotbildninguefab senast den 6 oktober 2017.

Kallelse skickas ut till antagna deltagare senast en vecka före respektive kursdatum.

Personuppgiftslagen (PUL)
För att vi ska kunna registrera dig i vårt personregister behöver vi
ditt godkännande på anmälningsblanketten. Det innebär att du godkänner
att SvFF antecknar dina personuppgifter i SvFF:s personregister samt att uppgifterna, inom ramen för förbundets verksamhet, kan tillhandahållas förbundets samarbetspartners och även kan komma att offentliggöras
oavsett framställningsform när du skickar in din ansökan.

Frågor
Eventuella frågor gällande utbildningens innehåll besvaras av
Ramin Kiani ramin.kiani@svenskfotboll.se alt. tel 070-2591156.
Övriga frågor besvaras av Anna Molin anna.molin@svenskfotboll.se alt. tel. 08-735 09 53.

Välkomna!