Tillstånd krävs för att arrangera matchverksamhet för 7-9 åringar!

I samband med DFF:s representanskapsmöte i december beslutades om att matchverksamhet för barn 7-9 år kräver en tillståndsansökan/sanktion hos Dalarnas FF. Arrangerar din förening den här typen av verksamhet? Har ni lämnat in er ansökan?

Syftet med sanktionen är:

 • Genom registrering av turneringar kan vi kartlägga den 7-9 års verksamhet som förekommer ute i distriktet och informera om den till våra medlemsföreningar och dess ledare.
 • Genom registreringen förbinder sig arrangören att genomföra verksamheten enligt svensk fotbolls riktlinjer för åldersgruppen 7-9 år. Riktlinjerna specificeras i ansökan nedan och fungerar som ett stöd för arrangören i upplägget av sin turnering.

För att få arrangera matchverksamhet för åldersgruppen 7-9 år SKA verksamheten:

 • Bedrivas i 5-mannaformat (4 spelare + 1 målvakt)
 • Bedrivas på planer enligt måtten 30 x 20 m. Planen kan med fördel stegas upp och märkas ut med koner istället för linjer
 • Straffområde ska inte märkas ut
 • Bedrivas med 5-manna mål (3 x 2 m)
 • Bedrivas med en boll av storlek 3
 • Bedrivas med regeln för igångsättning för MV (rulla med fot eller hand)
 • Bedrivas med regeln för igångsättning för utespelare (kortpass ersätter inkast från sidlinjen)
 • Bedrivas med retreat-regeln (försvarande lag backar hem till egen planhalva när motståndarnas målvakt har bollen)
 • Bedrivas i linje med Fotbollens Spela, Lek och Lär.

Vem behöver söka sanktion?
Alla som arrangerar matchverksamhet för barn 7-9 år där 4 lag eller fler deltar.

Vem behöver INTE söka sanktion?
Om ditt lag t ex arrangerar en träningsmatch mot 1-2 grannklubbar så krävs ingen sanktion. Självklart följer ni ändå ovanstående riktlinjer för åldersgruppen.

Var söker jag vi sanktion?
Här hittar ni formuläret för sanktion

Vad händer om föreningen arrangerar verksamhet utan att söka sanktion eller utan att följa de uppsatta riktlinjerna?
I enlighet med Tävlingsbestämmelserna (TB) Kap 3 § 4 Bestraffning i icke godkända arrangemang så kan föreningen ådömas en straffavgift i enlighet med TB Kap 1 § 4 Påföljd vid underlåtenhet.

Tävlingsbestämmelserna 2017 i sin helhet

Vad händer efter vi har ansökt om sanktion?
När er ansökan är registrerad förbinder ni er till att följa ovanstående riktlinjer. Inget ytterligare besked om tillstånd utfärdas från Dalarnas FF. Er verksamhet registreras sedan på Dalarnas FF:s hemsida (samma sida som ansökningsformuläret) som en information till övriga fotbollsdalarna om vilken verksamhet som arrangeras.

Frågor
Frågor om sanktionen besvaras av Lars Edström, 023-454 73, lars.edstrom@dalaidrotten.se eller Niklas Ribjer, 023-454 74, niklas.ribjer@dalaidrotten.se