Info till föreningarna 2017

Inom kort startar säsongen upp i distriktsfotbollen.Ta därför del av informationen här från vår Tävlingskommitté. I årets nyheter finns bl a Fair Play Hälsning i alla av DFF arrangerande tävlingar och nya spelformer för våra ungdomar i division 4-6.

INFO TILL FÖRENINGARNA 2017 

Tävlingsregler 2017 
På Dalarnas FF hemsida finns alla tävlingsregler som reglerar tävlingsverksamheten 2017.

Tävlingsbestämmelser 2017 (TB Dalarna 2017)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

Representationsbestämmelser 2017 (RB Dalarna 2017)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

TB RB kortversion 2017 (Junior och seniorfotboll)
Här finns de viktigaste bestämmelserna för att genomföra matcher.
Detta dokument ska varje ledare ha tillgängligt vid match.
Du hittar detta dokument på denna länk.

Tävlings- och representationsbestämmelse för ungdomsfotboll
(TB RB ungdom 2017)
Här finns kompletterande tävlingsregler för ungdomsfotbollen. Detta dokument ska alla ungdomsledare ha tillgängligt vid match.
Du hittar detta dokument på denna länk.
OBS! För pojkar P 17 finns särskilda tilläggsbestämmelser

Särskilda föreskrifter för DFF:s tävlingar utöver seriespel
Här finns kompletterande föreskrifter för senior- och ungdomscuper.

Farmarklubbsavtal
Här framgår vad som gäller för farmarkubbssamarbete. Notera att farmarklubbar betraktas som U-lag i DFF:s tävlingsregler.

Förening har skyldighet att informera sina ledare om de tävlingsregler som finns!
Varje förening ska ha en tävlingsansvarig (TB Kap 2 § 12).
Denna person ska ha särskild god kunskap om tävlingsreglerna och förvissa sig om att föreningens ledare känner till tävlingsregler samt vara behjälplig vid tolkningen av dessa. Vid oklarheter kontaktar den tävlingsansvarige Tävlingskommittén. Fungerar detta inom föreningen undviks misstag som i vissa fall kan leda till poängavdrag eller straffavgifter för föreningen.

Distriktsövergripande (regionalt) seriespel för division 2 Damer, U 19 Herrar Dala-Gästrike och F 17 Svealand har egna kompletterande tävlingsregler som delgetts berörda föreningar

Nyheter 2017 att särskilt notera:

Övergripande
TB Kap 1 § 1 Regler för organiserad fotboll
TB gäller även för träningsmatcher i tillämpliga delar

TB Kap 2 § 2 Distriktsserier m.m.
Från 2017 får slutsegrare inte koras i tävlingar (även föreningsarrangerade) för spelare t.o.m. 12 år

TB Kap 4 § 6 Spelarförteckning (domarrapport)
Inga smeknamn får förekomma på spelarförteckningen.

DFF:s tävlingsverksamhet
Fair-play ceremoni (Undantaget är pågående kvalspel till Svenska cupen)
I alla av DFF:s arrangerande tävlingar ska hemmalaget i samråd med huvuddomaren genomföra en Fair-play hälsning före avspark enligt följande:
När lagen kommer ut på planen ska de ställa upp i en Line Up vid mittcirkeln.
På tecken från domaren ska sedan bortalaget börja att hälsa på domarna och hemmalag. Därefter ska hemmalaget hälsa på domarna. Efter detta blåser domaren en kort signal och genomför slantsingling med lagkaptenerna.

Ungdomstävlingar
Nya spelformer införs 2017 för division 4, 5 och 6. Spelplanens storlek är nu angiven, speltiden är uppdelad i tre halvlekar och i division 5 och 6 ersätts inkast av ett kortpass efter marken.

Sammandrag med 5-mannafotboll arrangerade av föreningar ska anmälas till DFF och följa vissa riktlinjer. Mer information kommer att ges till föreningarna både genom träffar och via Dalarnas FF:s hemsida.

Övrigt att notera
Om en förening i seriespelet deltar med två U-lag eller har ett farmarklubbsavtal och ett U-lag gäller följande representationsbestämmelser:

Föreningens A-lag betraktas som "A-lag" för farmarklubben (räknas som lag U 1). Spelare som deltagit i A-laget i sin senaste match, oavsett när detta skedde, kan bara spela i Huvudklubben/A-lag eller i Farmarklubben/U 1 i sin första nästa match.
Föreningens farmarklubb/U1 räknas som "A-lag" för lag U 2. Övergång från A-lag direkt till U 2-lag är således inte heller här tillåtet.

För att en förening ska få godkännande att arrangera tävlingar (cuper) ska föreningen ha direkt och totalt ansvar för inbjudan och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare.

Eftersom DFF i sina tävlingar inte utfärdar åldersdispenser kan DFF inte lämna tillstånd för åldersdispens i tävlingar som arrangeras av föreningar eller av andra distrikt. Vid behov av åldersdispens måste därför kontakt tas med arrangören.

Matchförmedlare för herrar div. 4 är Peter Johansson och för herrar div. 5 Mikael Lindfors.

Förteckning av matchförmedlare för övriga serier finns på denna länk.

Domare och assisterande domare måste vid mottagandet av matcharvode och reseersättning ange personnummer och göra namnförtydligande på kvittot. Om så inte sker kan föreningen vägra att betala ut ersättningen.

Varje förening ska utse någon i föreningen som är ansvarig för ungdomsdomarna! Denne ansvarar för att lämplig domare utses till matcherna samt fungera som stöd till dessa ungdomar som har en tuff uppgift att sköta. Använd gärna tvådomarsystemet!
OBS! Matchrapporter i ungdomstävlingar ska förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet avslutats.

Alla föreningar bör anmäla lämpliga pojkar och flickor till utbildningen av ungdomsdomare så att det finns tillräckligt med legitimerade domare att tillgå. DFF kan inte godkänna ett matchresultat där en icke legitimerad domare dömt och dessa matcher måste därför spelas om. Ledare för bortalag bör före match kontrollera domarens behörighet. Se även under rubriken Fair-play.

Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelaren deltar. OBS! Brott mot denna bestämmelse kan ge poängavdrag då spelaren anses vara obehörig att delta!

Kontrollera regelbundet er registrering av spelare. Slarv med licensieringen kan få tråkiga konsekvenser inte bara om icke registrerade spelare blir skadad utan även för laget som kan förlora poäng.

Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörandes förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens data register samt att dessa uppgifter kan offentliggöras. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.
OBS! Vårdnadshavarens underskrift krävs vid förstagångslicensering eller registrering.

Alla spelare ska registreras fr.o.m. det år spelaren fyller 15 år. Alla 12 -14-åringar bör dock även registreras så att föreningen kan komma i åtanke vid utdelning av eventuella utbildningspengar om en spelare blir professionell.

Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt licensierade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Ledare och supporters måste alltid respektera domarnas arbete. Särskilt viktigt är det inom ungdomsfotbollen där unga domarna oftast förekommer. Tänk på att de liksom spelarna är under utbildning.

Spelprogram, resultat och tabeller återfinns på denna länk .

Tävlingskommittén hoppas slutligen att alla inblandade parter tar sitt ansvar för att säsongen genomförs under sportsliga och värdiga former!

Ta med- och motgångar med fattning och ta ansvar för ditt agerande så att vi skapar en bra matchmiljö.

Lycka till säsongen 2017